angol-magyar fordítás erre a szóra: rife

EN

"rife" magyar fordítás

EN

rife {melléknév}

volume_up
It aims at returning people to a country where sexual and gender-based violence is rife and police ill-treatment tolerated.
Annak célja a személyek olyan országba való visszaküldése, ahol gyakori a szexuális és a nemi alapú erőszak, és ahol szemet hunynak a rendőri visszaélések felett.
Unfortunately, this problem is rife and it affects every community.
Ez a probléma sajnálatos módon nagyon elterjedt, és minden közösséget érint.
Now, thankfully, that too is changing, but at the same time, taxation evasion is rife throughout the country and throughout the world.
Most, szerencsére, ez is változóban van, de ugyanakkor az adóelkerülés az egész országban és az egész világon elterjedt.
Corruption and organised crime are rife and the legal system needs a great deal of further enhancement in order to meet the EU's requirements.
A korrupció és a szervezett bűnözés elterjedt, és a jogrendszert még tovább kell javítani ahhoz, hogy megfeleljen az EU követelményeinek.

Példamondatok a(z) "rife" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe star Achernar is rife with odd activity, especially in the far outer tracts.
Az Achernar csillagon furcsa mozgolódást észleltem, különösen a távoli területeken.
EnglishBecause of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
A blokád következtében a környezetszennyezés riasztó mértékűvé vált.
EnglishHe slept poorly that night, plagued by dreams rife with faceless, threatening creatures.
Rosszul aludt, álmát gyakran megzavarták arctalan, fenyegető teremtmények.
EnglishUnfortunately, this problem is rife and it affects every community.
Ez a probléma sajnálatos módon nagyon elterjedt, és minden közösséget érint.
EnglishYou should know that anger is rife among peach producers in Greece.
Tudniuk kell, hogy Görögországban gyakran dühösek az őszibarack-termesztők.
EnglishHis breath was that of a machine, rife with the reek of smoking copper and scalding steel.
Lélegzete, mint egy gépé, füstölgő réz és forró acél szaga áradt belőle.
EnglishThat is not always the case, but I am afraid abuses are rife in the Far East.
Nem mindenkor van ez így, de attól tartok, hogy a jogsértések a Távol-Keleten a leggyakoribbak.
EnglishMalnutrition and chronic diseases are rife, and medicines are not available.
Általános az alultápláltság és a krónikus betegségek, és nem lehet hozzáférni a gyógyszerekhez.
EnglishA city such as Tyr offers numerous temptations and is rife with criminals of all description.
Egy olyan város, mint Tyr, tele van kísértéssel, s mindenféle bűnözővel.
EnglishSpeculation is rife that Marlowe was attempting to dispose of a body.
Indokolt az a feltevés, hogy Marlowe el akart tüntetni egy hullát.
EnglishThough the Chief had not been explicit about the condition of the prisoner, rumours had been rife.
A főnök nem részletezte a fogoly állapotát, de a pletyka szerint a fickó valahogy furcsa.
EnglishMr President, the social reality of Europe is that poverty is rife.
Elnök úr, Európa szociális valósága az, hogy rengetegen szegények.
EnglishThere was no news from the meeting, and speculation was rife.
A találkozóról nem közöltek semmit, s ez találgatásoknak adott tápot.
EnglishToday jocundity is rife, and all shall share!”
Senki ne zaklassa és ne piszkálja őket, bármilyen mulatságos is az ilyesmi!
EnglishFirstly, the food shortage that is rife in many countries in the world is quite rightly unacceptable.
Először, a világ számos országában kialakult élelmiszerhiány egész egyszerűen elfogadhatatlan.
EnglishThe Naught, the Scab-Faced Snouter, the Rife all have their habitats in the undulating grasslands of Speckle Frew.
A dögvesztő,a rühpofájú tapír,a tombolómind Foltos Frú hullámzó, füves pusztáiban él.
EnglishAlthough the magicians were persuaded to restraint, travail and dissension elsewhere were rife.
Bár a mágusokat Murgen megpróbálta korlátozni, az élet más területein óriási volt a széthúzás és a viszálykodás.
EnglishStrange for a man who had gone so far in the Zhents, an organization rife with wizards.
Meglepő tulajdonság egy olyan ember esetében, aki igen magasra jutott egy olyan szervezetben, amelyik hemzseg a varázslóktól.
EnglishIn countries where corruption is rife, it is not difficult to acquire the right documents for a fish exporter.
Az olyan országokban, ahol nagy a korrupció, nem nehéz egy halexportőrnek beszereznie a megfelelő dokumentumokat.
EnglishHowever, calm is needed for reforms to take place, and at the moment fear and anger are rife in Turkey.
Mindennek ellenére a reformok megtörténtéhez nyugalomra van szükség, és jelenleg félelem és düh uralkodik Törökországban.

Szinonimák (angolul) a(z) rife szóra:

rife