EN

ridiculous {melléknév}

volume_up
It was ridiculous, but these stupid questions actually seemed to need answering.
Bármily nevetséges, ezek az ostoba kérdések választ követeltek.
The idea was surreal but it no longer seemed patently ridiculous.
A gondolat bizarrnak rémlett, de már korántsem volt egyértelműen nevetséges.
His drink was a theatrical prop -- like the price tag on his ridiculous shirt.
Itala ugyanolyan színházi kellék volt, mint az árcédula nevetséges ingén.
To risk your life finding out that a ridiculous story isn't ridiculous at all.
Az életét kockáztatni azért, hogy megtudja, hogy egy képtelen történet egyáltalán nem képtelen.
This is ridiculous, and is terribly dangerous for our citizens.
Ez képtelen helyzet, amely végtelenül veszélyes polgáraink számára!
He arrived to play his part with a ridiculous and impossible outfit!
Erre megjelent egy szörnyen nevetséges és képtelen álöltözetben.

Példamondatok a(z) "ridiculous" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishDawkins knew that the Vikings fans were slightly nutty, but this was ridiculous.
Dawkins tudta, hogy a Vikings szurkolói lököttek, de ez akkor is nevetséges volt.
EnglishIn fact, one of the most ridiculous ideas was, "Hey, let's have a silent stand.
Ez egyik legnevetségesebb ötlet az volt, hogy szervezzünk egy csendes kivonulást.
English[ Choking Back Sobs ] Thank you for curing me ofmy ridiculous obsession with love.
Köszönöm, hogy kigyógyítottál engem a nevetséges rögeszmémből, a szerelemről.
EnglishHe smiled as he did it, knowing how ridiculous he would look to an observer.
Közben mosolygott, mert tudta, milyen mulatságosan festene egy kívülálló szemében.
EnglishIt is ridiculous that we have both a Nitrates Directive and a Groundwater Directive.
Nevetséges, hogy van nitrát-irányelv és felszín alatti vizekről szóló irányelv is.
EnglishWe also had someone else who said, "'The Infinite Monkey Cage' idea is ridiculous.
Valaki más azt mondta: "A végtelen majom ketrec ötlete teljesen nevetséges.
EnglishShe was afraid that she would be inept, clumsy, ridiculous, foolish in bed.
Attól félt, hogy ügyetlen és nevetséges lesz az ágyban, hogy bután fog viselkedni.
EnglishThis is getting ridiculous, Wendall Rohr offered to no one in particular.
Hát ez már hovatovább nevetségessé fajul mondta Wendall Rohr csak úgy a levegőbe.
EnglishHis drink was a theatrical prop -- like the price tag on his ridiculous shirt.
Itala ugyanolyan színházi kellék volt, mint az árcédula nevetséges ingén.
EnglishThose petty, ridiculous rules of his may be all that's keeping Annias oft the throne now.
Csak az ő felháborítóan nevetséges szabályai tartják még távol Anniast a tróntól.
EnglishTheyre entirely ridiculous creatures when you have them cornered, Two-Toed Tom said.
Döbbenetesen nevetségesen viselkednek sarokba szorítva mondta Kétujjú Kim.
EnglishThese attempts to threaten us can be described in one word: ridiculous.
Ezeket a megfélemlítési kísérleteket egy szóval lehet jellemezni: nevetségesek.
EnglishIt was ridiculous to even entertain the thought that you might have penetrated the mask.
Még annak a gondolata is nevetségesnek tűnt, hogy esetleg átláthatnál a maszkomon.
EnglishHave you got some ridiculous idea that Ladislaus fired those shots at Elvira?
Csak nem az a nevetséges ötlete támadt, hogy Ladislaus lőtt rá Elvirára?
EnglishHis line of questioning seemed ridiculous, but there was surely a purpose to it.
A férfi kérdései nevetségesek voltak, de valami céljuk csak lehetett.
EnglishIt is an utterly ridiculous scheme, of which Parliament should be ashamed.
Ez egy teljesen nevetséges program, amely miatt szégyenkeznie kellene a Parlamentnek.
EnglishGetting into such a state about having a girl it seemed rather ridiculous.
Ilyen állapotba kerülni egy lány birtoklása miatt hát ez elég nevetségesnek tetszett.
EnglishHer father took a step forward and suddenly seemed a shade less old and ridiculous.
Az apja tett egy lépést előre, és valahogy öregebbnek és mókásnak tűnt.
EnglishThey could not force themselves to utter these ridiculous sums of money.
Egyszerűen nem tudták rászánni magukat, hogy kimondják ezeket a nevetséges számokat.
EnglishThe little elderly spinster was no longer slightly ridiculous to Vera.
Vera most már nem találta olyan nevetségesnek az apró termetű vénkisasszonyt.
Más szótárak