EN

ridicule {főnév}

volume_up
You know, the number one organ of ridicule nowadays, is the newspaper.
Tudják, az első számú gúny-szerv manapság az újság.
It takes the base metal of our conventional wisdom and transforms it through ridicule into a different way of seeing and ultimately being in the world.
A hagyományos bölcsesség alapelemét a gúny segítségével átalakítja, hogy másként lássunk és végső soron másként létezzünk a világon.
Would he become a butt for ridicule, thus arriving at the glistening city?
Nevetség tárgyává válik vajon, hogy így érkezik a csillogó városba?
This has even become the subject of occasional ridicule in Turkey.
Ez esetenként nevetség tárgya is Törökországban.
If that subjects me to ridicule then so be it.
Ha ettől nevetség tárgya leszek, vállalom.

Példamondatok a(z) "ridicule" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBeyond the fire she saw the Jaff stepping away with a shrug of ridicule.
A lángokon túl láthatta, hogy a Jaff komikusan rázkódva tántorodik hátra.
EnglishWould he become a butt for ridicule, thus arriving at the glistening city?
Nevetség tárgyává válik vajon, hogy így érkezik a csillogó városba?
Englishand yet you can treat the mention of his misfortune with contempt and ridicule.
És mégis megvetően, gúnyosan nyilatkozik egy ilyen szerencsétlen sorsú emberről.
EnglishBoth his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
Mindkét jelentése szánalmas színvonalat üt meg, ami, mint ügyvédet, nevetséges színben tünteti fel.
EnglishCasmir started to ridicule the idea, then closed his mouth.
Casmir már nyitotta a száját, hogy lehetetlennek nevezze az ötletet, de gyorsan be is csukta.
EnglishYou know, the number one organ of ridicule nowadays, is the newspaper.
Tudják, az első számú gúny-szerv manapság az újság.
EnglishIn this matter the common foreign and security policy of the European Union is being exposed to ridicule.
Ebben a kérdésben az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája kezd nevetség tárgyává válni.
EnglishI put a faint inflection of ridicule into my voice.
Úgy ejtettem ki a szavakat, mintha kissé nevetségesnek tartanám.
EnglishThis has even become the subject of occasional ridicule in Turkey.
Ez esetenként nevetség tárgya is Törökországban.
EnglishOr take them to America and perhaps risk ridicule from the patriarchs with whom he would spend a week?
Vagy vigye magával Amerikába, kockáztassa meg, hogy kinevetik a bölcs vének, akikkel a hétvégét fogja tölteni?
EnglishTheir ridicule and harassment had made him so tense that he'd developed an ulcer by the time he was thirteen years old.
Állandó zaklatásuk miatt folyton feszült volt, és tizenhárom éves korára gyomorfekélyt kapott.
EnglishThese kin you ridicule carry such weights, when you are too young and stupid to know true duties.
Nem szívesen aggatnék a válladra ekkora terhet, amikor még túl fiatal és hülye vagy hozzá, hogy ismerd a feladataidat.
EnglishEspecially if it helps me escape ridicule and criticism.
- Különösen ha ezzel megmenekülök a kritikától.
EnglishWhat we fear is the judgment and ridicule of others.
Attól félünk, hogy elítélnek és kigúnyolnak ezért.
EnglishThen, you've got to, you know, face potential public ridicule of -- that's a crazy idea, it'll never work.
Majd azután kell szembe nézni a potenciális nyilvános gúnyolódással hogy ez egy őrült ötlet ami sosem fog működni.
EnglishIf ridicule could kill, some members of the Committee on Women's Rights and Gender Equality would no longer be around.
Ha a gúnyos nevetés ölni tudna, akkor a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság néhány tagja már nem élne.
EnglishI hope I never ridicule what is wise and good.
Sohasem akarom kigúnyolni azt, ami bölcs vagy jó.
EnglishWithin months he had stood down, having performed his function of bringing ridicule upon the European Parliament.
Hónapokon belül visszalépett, miután úgy töltötte be szerepét, hogy közben nevetségessé tette az Európai Parlamentet.
EnglishIf that subjects me to ridicule then so be it.
Ha ettől nevetség tárgya leszek, vállalom.
EnglishI fear that Greece risks bringing itself into ridicule and I urge the Government in Athens to soften its line.
Attól félek, hogy Görögország ezzel nevetségessé teszi magát, és arra ösztönzöm az athéni kormányt, hogy enyhítsen álláspontján.