EN

ridge {főnév}

volume_up
ridge (és: apex)
The ridge took a sharper bend northward and was gashed by a deeper ravine.
A hegygerinc itt élesen észak felé kanyarodott, s egy mély vízmosás hasította ketté.
Looks like 1I be clear of terrain for thirty miles after this last ridge.
- Úgy látszik, ezután a hegygerinc után a következő harminc mérföld tiszta.
Far to the east stood the guardian ridge which here separated Dahaut from North Ulfland.
Messze keleten emelkedett az a hegygerinc, amely elválasztotta ÉszakUlflandot Dahauttól.
ridge (és: cop)
Chris found himself wedged between ridges of chalk.
Chris végül két mészkő-taréj közé szorult.
It was said that Edward Corrigan arrived at the Pine Ridge, found his wife was not there and went out and walked up and down.
Azt mondták, hogy Edward Corrigan megérkezett a Fenyő-orom kávéházba, nem találta ott a feleségét, erre elhagyta a helyiséget és fel-alá járkált.
A five-mile-long ridge loomed ahead, its tree-lined crest still seven hundred feet above the Old Dog's altitude.
Öt mérföld hosszú hegygerinc emelkedett előtte, a fákkal borított orom hétszáz méterrel a Old Dog repülési magassága felett húzódott.
Expensive resort homes made incongruous warts along the lower ridge lines.
A gerinc alsó vonulatán, mint idegen testek, pénzes emberek üdülőházai éktelenkedtek.
Over the first small ridge, the road dropped and curved to the right.
Az első, kisebb gerinc mögött, az út hirtelen lejteni kezdett és jobbra kanyarodott.
It was found as sediment all around the high ridge on which the mound sat.
Üledékként megtalálható volt a magas gerinc körül, amin a halom ült.
The mid-ocean ridge is a huge mountain range, 40,000 miles long, snaking around the entire globe.
Az Óceánközépi hátság egy hosszú hegylánc, 65.000 kilométer hosszan húzódik végig egész bolygónkon.
The ridge upon which the companions stood went down steeply before their feet.
A hegyhát, amelyen a három bajtárs állt, a lábuk előtt meredek lejtőbe hajlott.
Against the sullen redness of the eastern sky a cleft was outlined in the topmost ridge, narrow, deep-cloven between two black shoulders; and on either shoulder was a horn of stone.
A keleti égbolt tompa vörösére élesen rajzolódott ki két fekete hegyhát közt a szaggatott hegygerinc éle, s mindkét hegyháton egy kőkürtő állt.

Példamondatok a(z) "ridge" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOne of the skis just clipped a pressure ridge at the end of the runway, banking.
Az egyik sítalp nekiütközött egy jégtaréjnak a kifutó végén, megdöntve a gépet.
EnglishThis is Bob Wright, reporting from Interstate 40, outside Oak Ridge, Tennessee.
Bob Wright tudósított az I-40-esről, a Tennessee állambeli Oak Ridge közelében.
EnglishHe stroked the ridge of his broken nose, a familiar trick when he was nervous.
A bokszolásban összetört orrnyergét simogatta, mint mindig, amikor ideges volt.
EnglishThe ridge upon which the companions stood went down steeply before their feet.
A hegyhát, amelyen a három bajtárs állt, a lábuk előtt meredek lejtőbe hajlott.
EnglishHe pointed toward a cavelike contour in a granite ridge behind bushes to his right.
- Egy gránittömb odúszerű mélyedése felé mutatott a jobbján lévő bokrok mögött.
EnglishWe're going to look at the mid-ocean ridge, a 40,000-mile long mountain range.
Most az óceánközépi hátságot tekintjük meg, egy 65 000 km hosszú hegyláncot.
EnglishI wonder why she's so sad, Will said as he and Lyra climbed the road up to the ridge.
Vajon mi bántja ennyire? tűnődött Will, miközben Lyrával a gerinc felé igyekeztek.
EnglishNative bearers scrambled from the waist-high grass and fled toward a distant ridge.
Bennszülöttek rajzottak szét a csípőmagas fű- ből, és a távoli domb felé menekültek.
EnglishKeepiru dove his sled behind a lumpy ridge, then throttled the engine back and waited.
Kipiru egy gerinc mögé kanyarodott a bobbal, aztán levette a sebességet, és várt.
EnglishUnemployment on the Pine Ridge Indian Reservation fluctuates between 85 and 90 percent.
A Pine Ridge indián rezervátumban a munkanélküliség 85 és 90% között ingadozik.
EnglishA single bright star glowed low in the northeast above the ridge of the mountains.
Az égen egyetlen csillag izzott valahol északkeleten, alacsonyan, a hegyvonulat felett.
EnglishMore Specters were arriving there every minute, streaming over the ridge from the right.
Percről percre gyűltek a Fantomok, jobb felől rohamoztak egy földhányás mögül.
EnglishThe ridge took a sharper bend northward and was gashed by a deeper ravine.
A hegygerinc itt élesen észak felé kanyarodott, s egy mély vízmosás hasította ketté.
Englishmeadow, to a ridge from which she sees the lights of Loose Change Ranch.
Kijut egy másik mezőre, és megpillantja az Aprópénz-tanya ablakában világló fényt.
EnglishSubteam two, head off and see if that canyon goes all the way through the ridge.
Kettes alcsapat, menjetek és nézzétek meg, hogy az a kanyon végigmegy-e az egész gerincen.
EnglishHigh on the shoulder of the ridge, overlooking the ravine, was one armsman.
Bizonyos volt benne, hogy a gerinc mögött, a barlang felett még egy fegyverest látott.
EnglishExpensive resort homes made incongruous warts along the lower ridge lines.
A gerinc alsó vonulatán, mint idegen testek, pénzes emberek üdülőházai éktelenkedtek.
EnglishPanting, he topped another ridge and saw men gathered below, and horses; Helm's band.
Felhágott egy másik gerincre és látta, hogy a domb alján emberek és lovak gyülekeznek.
EnglishThen, one owl-less autumn evening, they rounded a ridge and saw the castle.
Aztán egy bagolytalan őszi estén megkerültek egy hegyhátat, és megpillantották a várat.
EnglishIt was about mid-afternoon when they reached a steep ridge of sharply-fractured black rock.
A délután közepére elértek egy éles, meredeken emelkedő, fekete szikla tövéhez.

Szinonimák (angolul) a(z) ridge szóra:

ridge