EN

rider {főnév}

volume_up
Unfortunately, the positive response also includes an unnecessary rider, a condition which significantly reduces the possibility of mediation.
Sajnálatos módon a pozitív válaszban szerepel még egy szükségtelen záradék is, egy olyan feltétel, amely nagymértékben csökkenti a közvetítés lehetőségét.
rider (és: horse, jockey)
A Wing Rider, they cried, and searched futilely for others.
Szárnyas Lovas, kiáltották, de hiába keresték, hogy jönnek-e mások.
At that very moment the dark form of a rider loomed up right in front of him.
Ekkor azonban egy lovas ember fekete alakja magasodott fölébe, jobb felől.
And once a rider passed, thundering along the road, as if driven on an important mission.
Egyszer egy lovas is végigdobrokolt az úton, láthatólag fontos dologban járva.

Példamondatok a(z) "rider" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe handed over the package with his seal and gave the despatch rider his orders.
Átadta a küldöncnek a pecsétjével lezárt csomagot, és ellátta utasításokkal.
EnglishThe call was answered from near at hand, but the lone rider showed no fear.
A hívásra a közelből érkezett válasz, de a magányos lovas nem mutatott félelmet.
EnglishIt was their sole link to the youthful Wing Rider, and Wil had guarded it carefully.
Ez volt az egyetlen kapcsolatuk a kis Szárnyas Lovashoz, aggályos gonddal őrizte.
English-but the rider was Balan.
Morgaine beleegyezett - ilyen hamar megtért volna Lancelet? -, ám a lovas Balan volt.
EnglishCan't you hire a rider in the village then, to make the journey, if I paid the man well?
- Nem tudnál akkor valakit keresni a faluban, aki jó pénzért vállalkozna az útra?
EnglishAt that very moment the dark form of a rider loomed up right in front of him.
Ekkor azonban egy lovas ember fekete alakja magasodott fölébe, jobb felől.
EnglishFrom the vine dangled small pods containing spores copied by the rider from cloudscrub.
A szőlőről kis spóratokok fityegtek, amiket a növény a felhőcserjéről másolt.
EnglishHe came to the dead horse with the idea of taking its rider's weapons.
Azzal a gondolattal lépett oda a halott lóhoz, hogy elveszi lovasának fegyvereit.
EnglishIt took fifteen minutes, which left his quarter horse winded and the rider shaken.
Negyed órába tellett, ötszázas lova alaposan kifáradt, lovasa remegett.
EnglishAnd once a rider passed, thundering along the road, as if driven on an important mission.
Egyszer egy lovas is végigdobrokolt az úton, láthatólag fontos dologban járva.
EnglishWe should rather address the free rider issue when, and only if, it actually arises.
Inkább a potyautas-kérdést kellene érintenünk ott és akkor, amikor ténylegesen felmerül.
EnglishThe rider descended the snowy hill into the shadows across his pathsubstantial.
Vanye legszívesebben megsarkantyúzta volna a lovát, de a megdöbbenéstől mozdulni sem tudott.
EnglishThe Rider looked at them with renewed wonder, but his eyes hardened.
A lovas újult érdeklődéssel vette szemügyre őket, aztán elsötétült a tekintete.
EnglishAt least it's stale, unhealthy Stash Rider pad air that I'm breathing.
És az az alig a Szelíd Szajrésok lakásának állott, egészségtelen levegője.
English[Exhales deeply] You know, isn't it amazing how there was a ghost rider on my flight?
Hát nem furcsa az, hogy... hogy lehetett egy álutas az én járatomon?
EnglishThere suddenly upon a ridge appeared a rider, clad in white, shining in the rising sun.
Majd váratlanul, az egyik hegytetőn, felbukkan egy lovas, napfényben csillogó fehér ruhában.
Englishthe rider said to his horse.
Mindig esőben érkezünk meg Cimmurába, nem igaz, Faran? kérdezte a lovas a hátasát.
EnglishHis development as a Wing Rider required that he make longer and longer flights from the Wing Hove.
A tanulás megkövetelte, hogy egyre nagyobb távolságra repüljön Szárnyas Fészekből.
EnglishMake for the top of the cliff, said the dragonfly rider, and give yourself up to the Africans.
Irány a szirttető utasította a szitakötő-lovas , adjátok meg magatokat az afrikaiaknak.
EnglishGenewen, although not used to carrying more than one rider, could easily do so.
Genewen ugyan csak egy lovashoz szokott, de többet is elbír.

Szinonimák (angolul) a(z) rider szóra:

rider
English