EN ride
volume_up
{főnév}

ride (és: channel, journey, path, road)
volume_up
út {fn}
The cab ride was short but slow in the morning traffic.
Bár az út rövid volt, a reggeli csúcsforgalomban sokáig tartott.
The ride took half an hour, and ended in a farmhouse well off the main roads.
Az út vagy egy fél óra hosszat tartott, egy a főúttól elég távol eső tanyán álltak meg.
`It's a long ride out here on a bicycle, and I always leave you till the last.'
Hosszú az út ide ki a pokolba biciklin, úgyhogy mindig magukat hagyom legutoljára.
ride (és: cycling)
Time and distance seemed to drag on interminably as they rode west.
Az idő és a távolság mintha csigalassúsággal vánszorgott volna, ahogy nyugat felé haladtak.
He pulled up his horse, and watched as Sir Balor and his troop rode pell-mell through the forest and out, now with only a hundred yards between the two parties.
Megállította a lovát, és figyelte, amint Sir Balor keresztülvágtat a kis erdőn embereivel; alig száz lépés távolság volt a két csapat között.
Yet I know from the distance we have ridden this day that we must be near to Camelot-unless you have somehow lost your way in the fog and we are riding northward again, Cormac?
De a mai napon megtett távolság alapján azt gondolom, Camelot közelében kell járnunk - hacsak el nem tévedtél a ködben, és nem megyünk ismét észak felé, Cormac.
ride (és: drive)
A kocsikázás egyébként is hamar véget ért.
Újabb kis kocsikázás egy rendőrautóban.
About forty minutes into the ride, he saw something unusual.
Úgy negyvenpercnyi lovaglás után valami szokatlant látott.
A day's ride to the north the moors end at a great declivity: the Cam Brakes.
Egy napnyi lovaglás után észak felé a felföld egy nagy lejtővel, a Cam Lépcsővel ér véget.
Beyond, the better part of a week's ride farther, waited the Breakline and their destination.
Ezután jó egyhetes lovaglás következik, mielőtt elérnék úti céljukat, a Kávát.

Szinonimák (angolul) a(z) ride szóra:

ride

Példamondatok a(z) "ride" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFurther, you will not be allowed to ride your horse, nor even go near the stables.
Továbbá nem ülhetsz fel a lovad hátára, sőt még az istálló közelébe sem mehetsz!
EnglishIf the EU shows itself to be amenable here, we can ride out the current crisis.
Ha ez EU belátónak mutatkozik ezen a ponton, megbirkózhatunk ezzel a válsággal.
EnglishIf you think you can take your million and ride into the sunset, you're a fool.
Teljesen elment az esze, ha azt hiszi, hogy az egymillióval eltűnhet a balfenéken.
EnglishJuno’s only gait is a slow amble; we must ride long to ride far.
Juno csak lassú poroszkálásra képes, és nekünk még nagyon messzire kell mennünk!
EnglishThe body no longer harboured a mind that the boy could saddle and ride and torment.
A testből kiszökött az elme, amit a szörnyfiú képes volt irányítani és megkínozni.
EnglishDuring the Metro ride into the city, Pittman kept assessing what Burt had told him.
A városba visszafelé menet Pittman végig azon gondolkodott, amit Burt mondott.
EnglishDid they live in covens or ride about on big black motorcycles, as I liked to do?
Bokorban élnek-e, vagy nagy fekete motorbiciklin robognak, ahogy én szoktam?
EnglishWe're going to ride south and stamp out the Rendorish infection once and for all.'
Délre lovagolunk, hogy egyszer és mindenkorra eltapossuk a rendori fertőzést.
EnglishWe cannot ride into town so free and easy, to rub elbows with the bumpkins!
- Nem lovagolhatunk be egyszerűen a városba, és nem keveredhetünk el a tömeggel.
EnglishMorgaine said sweetly, But I must ride forth and visit my kinswoman Elaine.
- Csakhogy nekem meg kell látogatnom Elaine húgunkat - mondta mézédesen Morgaine.
EnglishAt least they got a ride on an automobile for a little piece anyway, she said.
De legalább autóztak egy kicsit, mielőtt megdöglöttek jegyezte meg Miss Ballenbaugh.
EnglishI wouldn't be forced to ride in with Cowboy crouched just a few feet away from me.
Nem kellett Cowboyjal együtt utaznom a platón, és egész úton kerülnöm a pillantását.
EnglishI beg you, as my sister's son, to ride at my side and cover my back against treachery.
Kérlek, hogy nővérem fiaként lovagolj mellettem, védd a hátamat az árulás ellen.
EnglishAt one point, Sparhawk reined Faran back to ride beside Sephrenia and Flute.
Sparhawk gyanakodni kezdett, ezért egy nap odahúzódott Sephrenia és Furulya mellé.
EnglishShe suggests that we circle the city rather than ride through the streets.'
Azt javasolja, inkább kerüljük meg a várost, mint hogy keresztüllovagoljunk rajta.
EnglishWe will ride for a few hours, gently, until we come to the end of the valley.
Szép szelíden elkocogunk még néhány órácskát, amíg a völgy végére nem érünk.
EnglishT'sain stood in the doorway, watching her sister ride off through the colors.
T'sain az ajtóban állt, figyelte, mint olvad bele nővére a pompázó színekbe.
EnglishShe wanted you to stop her from marrying the old dude, but you let it ride, you know?
Azt akarta hogy ne engedd megházasodni azzal a fickóval, de nem tettél semmit.
EnglishRauncel's Ride glowed orange in the light of the tall, charcoal-burning street torches.
Lámpagyújtó fiúk serénykedtek mindenfelé, és narancsos fénybe vonták a kaptatót.
EnglishFor once you must conduct yourself with dignity, and ride properly with Her Majesty.
Most az egyszer viselkedj rendesen, hiszen őfelségével, a királynéval fogsz utazni.