Példamondatok a(z) "to rid" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYou see, I thought that if you slept you might get rid of them, just being asleep.
Tudod, azt hiszem, ha alszol egyet, megszabadulsz tőle; amint elalszol, rögtön.
EnglishIt would be days before Udinaas had rid himself of that cloying, dreadful taste.
Udinász tudta, hogy napokba telik, mire legyőzi az elmúlás félelmetes szagát.
EnglishHe wiped his hands on his pants to get rid of the sweat and awaited the half-drow.
Nagy levegőt vett, hogy úrrá legyen az idegességén, és rendezze a gondolatait.
EnglishYou broke the tape and then got rid of the bomb with the utmost possible speed.
Az ember letépte a szalagot, és aztán a lehető leggyorsabban szabadult a gránáttól.
EnglishThey shook hands and made the required greetings as the aides got rid of themselves.
Kezet fogtak, elhangzottak a szokásos üdvözlések, majd a két munkatárs távozott.
EnglishHe didn't want the Empire to use some unfair way of getting rid of him, either.
Azt sem szerette volna, ha a Birodalom igazságtalan módon szabadul meg tőle.
EnglishAnd if you want, you can lay color in the mold, and get rid of the paint shop.
Ha akarjuk, színezhetjük is az öntőanyagot, így a festőműhely is feleslegessé válik.
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
A két század feladata az volt, hogy megszabaduljanak az összes Scud rakétaindítótól.
English'Now if I can only get rid of Fish too,' continued Lord Caterham, his spirits rising.
- Bár csak Fishtől is meg tudnék szabadulni - folytatta a lord lassan felvidulva.
EnglishWas it too late to find the herbs that would rid her of that unwanted burden?
Késő lenne már összeszedni a füveket, amelyek megszabadítják a nem kívánt tehertől?
EnglishIn the sulky, sluggish state that he was in, his sole desire was to get rid of them.
Mostani komor és ázott hangulatában csak arra vágyott, hogy szabaduljon tőlük.
EnglishFinally, we are taking care to get rid of a number of bad, protectionist tendencies.
Végezetül: próbálunk megszabadulni számos rossz, protekcionista tendenciától.
EnglishFirst you put me in this mess, and then you think you can just get rid of me.
Először is belekevertél ebbe, most meg csak úgy meg akarsz szabadulni tőlem.
EnglishHow many times, Patricia, have I told you... to get rid of that crappy coffee table?
Hányszor mondtam már neked, Patricia... hogy tüntesd el ezt az asztalt innen!
EnglishI don't know what it is, but we're not going to get rid of it just by pushing a handle.
Nem tudom, mi ez, de nem szabadulhatunk meg tőle olyan egyszerűen, hogy lehúzzuk.
EnglishWhichever of the two misconceptions we are talking about, we must get rid of them both.
Bármelyik téves elképzelésről beszélünk is, mindkettőtől meg kell szabadulnunk.
EnglishOn the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
Másfelől viszont, valóban meg kell szabadulnunk ettől az abszurd 0,7%-os normától.
EnglishSo somehow or other she needed to get rid of two tumours before she could be helped.
Valahogy meg kellett tehát szabadulnia két daganattól, hogy segíteni lehessen rajta.
EnglishIt is time to get rid of the kilojoule at last, which nobody can work out.
Ideje, hogy végre megszabaduljunk a kilojoule-tól, amit senki sem képes értelmezni.
EnglishWhat is today completely impossible -- get rid of our dependency on fossil energy.
Ami ma még teljesen lehetetlen: megszabadulni a fosszilis energiáktól való függésünktől.
Más szótárak
English

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.