angol-magyar fordítás erre a szóra: rickety

EN

"rickety" magyar fordítás

EN

rickety {melléknév}

volume_up
In the attic Ravelston sat on the rickety chair, with the ceiling sloping just behind his head.
A padlásszobában Ravelston a roskatag székre ült, a lejtős mennyezetbe majdnem beleverte a fejét.
It was lighted by smoky tallow candles and had long, scarred tables flanked by rickety-looking benches.
A helyiséget füstös faggyúgyertyák világították meg, a hosszú, összekarcolt aszalok mellett roskatag padok sorakoztak.
Climbing gingerly from the rickety bed, Tehol tiptoed to the bodyguards side.
Tehol fürgén kimászott a rozoga ágyból, és a tető széléhez tipegett.
It was an old rickety door and gave at once before our united strength.
Régi, rozoga ajtó volt, s egyesült erőfeszítésünknek nem is állt ellen.
A car, however old and rickety, would make short work of those miles.
Egy autó, bármilyen ócska és rozoga, hamar megeszi azt a pár mérföldet.

Példamondatok a(z) "rickety" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishClimbing gingerly from the rickety bed, Tehol tiptoed to the bodyguards side.
Tehol fürgén kimászott a rozoga ágyból, és a tető széléhez tipegett.
EnglishIn the opposite corner was a rickety sink and a stark, rust-stained bathtub on claw feet.
- No persze - folytatta az Õrmester -, figyelmeztetett, hogy ne akarjam eltenni láb alól.
EnglishIt was an old rickety door and gave at once before our united strength.
Régi, rozoga ajtó volt, s egyesült erőfeszítésünknek nem is állt ellen.
EnglishA rickety, lozenge-shaped ground taxi approached on large white wheels.
Egy ütött-kopott, rombusz alakú, széles fehér kerekeken gördülő talajtaxi érkezett eléjük.
EnglishA car, however old and rickety, would make short work of those miles.
Egy autó, bármilyen ócska és rozoga, hamar megeszi azt a pár mérföldet.
EnglishThe thin, rickety window shook but didn't break, and was instantly covered with creamy brown liquid.
A vékony üveg rezgett, de nem tört be, viszont azonnal elborította a sötétbarna lötty.
EnglishBut the mouth refused the spoon and mush trickled down the glazed skin to fall on the rickety frame.
A száj azonban elutasította, a pép lecsorgott a fényes bőrön, és a rozoga testre hullott.
EnglishHe crossed the street and trekked silently up the rickety exterior stair that led to their rented room.
Átvágott az utcán, és fellépdelt a külső lépcsőn, mely egyenesen a szobájukhoz vezetett.
EnglishHe opened it and saw a set of steep, rickety stairs pitching and yawing their way into the cellar.
Kinyitotta, és rozoga, meredek lépcsőt pillantott meg, amely kanyarogva ereszkedett a pincéig.
EnglishIn the attic Ravelston sat on the rickety chair, with the ceiling sloping just behind his head.
A padlásszobában Ravelston a roskatag székre ült, a lejtős mennyezetbe majdnem beleverte a fejét.
EnglishA pair of rickety old starships roared overhead, and the sounds of explosions made Wedge glance up.
A két hajó eszeveszett tüzet okádott egymásra, és az üldöző hirtelen izzó, vakító gázfelhővé alakult.
EnglishShe pulled out one of the old basket chairs, one of the more rickety ones that were seldom used.
Odahúzta az egy régi fonott széket, amelyet néhány hasonlóképpen rozoga darabbal együtt ritkán használtak.
EnglishA rumble shook the rickety warehouse as its door rose.
A raktárát reszketés rázta meg amint a fémajtó felemelkedett.
EnglishSlum entertainment centers stood on rickety durasteel stilts in the glimmering wet marshland.
A hutt faj teljesen kizsákmányolta egy-egy bolygó ásványi kincseit, nem törődve a környezetszennyezés pusztító hatásával.
EnglishBut in her office, there's this old wooden, weather-worn table, kitchen table -- peeling green paint, it's kind of rickety.
De az irodájában van egy öreg, ütött-kopott konyhaasztal -- pergő zöld festék, olyan rozoga.
EnglishHe looked at the rickety structure and shuddered.
Faran a düledező épületre nézett, és megrázta magát.
EnglishIt was lighted by smoky tallow candles and had long, scarred tables flanked by rickety-looking benches.
A helyiséget füstös faggyúgyertyák világították meg, a hosszú, összekarcolt aszalok mellett roskatag padok sorakoztak.
EnglishSaul slumped on a rickety chair beside a table.
Saul a rozoga székbe roskadt az asztal mellett.
EnglishBrys entered and climbed the rickety ladder.
Brys a rozoga létrához ment, és felmászott rajta.
EnglishHis eyes felt hot and his skeleton felt rickety.
Égett a szeme, göcsörtösek voltak a csontjai.

Szinonimák (angolul) a(z) rickety szóra:

rickety