EN

richly {határozószó}

volume_up
They wore saffron-colored tunics and richly ornamented collars of some bright metal.
Sáfrányszínű tunika volt rajtuk, nyakukban gazdagon díszített fémgallér csillogott.
They were of the female persuasion and richly endowed with vice.
Női meggyőző erővel rendelkeztek, és gazdagon adományozták kegyeiket.
It was a house of marble floors and richly painted walls, the garden meandering and surrounding every room of it.
Márvány padló és gazdagon kifestett falak voltak lombtengerben úszó házunkban.

Példamondatok a(z) "richly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey wore saffron-colored tunics and richly ornamented collars of some bright metal.
Sáfrányszínű tunika volt rajtuk, nyakukban gazdagon díszített fémgallér csillogott.
EnglishParis overwhelmed, and lightened and rewarded more richly than any promise.
Párizs elárasztott, fölemelt, megjutalmazott; bőségesebben, mint bármilyen ígéret.
EnglishHe was richly dressed in the Roman fashion, and he was clean-shaven, too, like a Roman.
Pompás, római divatú ruhát viselt, s szintén római módra simára volt borotválva.
EnglishFor she was robed as richly as Igraine, or any of the queens of the North.
- Mert olyan pompás ruhát viselt, mint Igraine vagy bármelyik északi királyné.
EnglishAudrys complexion was as sallow as ivory, and his hair was richly black.
Audry arca ezzel szemben sápadt volt, mint az elefántcsont, haja pedig koromfekete.
EnglishWe Americans require symbols which are richly colored and three- dimensional and juicy.
Nekünk, amerikaiaknak színpompás, háromdimenziós, zamatos jelképek kellenek.
EnglishMinister, if there were a European légion d'honneur, I feel you would richly deserve it.
Miniszter úr, ha lenne európai Becsületrend, Ön mindenképpen megérdemelné.
EnglishHis red beard was blowing in the fierce wind, and the sky was so blue, so richly blue that-.
Vörös szakálla lobogott a szilaj szélben, és az ég oly kék volt, oly harsogóan kék!
EnglishAs-expected, the units owned by were spacious and richly decorated.
Mitch, várakozásának megfelelően tágas, fényűzőén berendezett otthonokat talált benne.
EnglishHe hastened toward a richly appointed house whose door stood open.
Sietve indult meg egy gazdagnak tűnő ház felé, melynek ajtaja nyitva állt.
EnglishShe was tall, still in the freshness of her youth, very fair of face, and very richly and nobly clad.
Fiatal teremtés volt, sugár termetű és szép arcú, előkelő és díszes ruházatban.
EnglishThough richly emerald, they were like the grass of a sudden winter, crunching underfoot.
Talpa alatt ezernyi smaragdzöld fűszál ropogott fagyott gallyként.
EnglishHer hair was a rich flaming auburn curling richly and intimately into her neck.
Vörösbe játszó gesztenyeszín haja dúsan omlott a vállára.
EnglishThey were of the female persuasion and richly endowed with vice.
Női meggyőző erővel rendelkeztek, és gazdagon adományozták kegyeiket.
EnglishIt was a tall figure, richly carved, and obviously a god or king, I could not say which.
A selymes fényű faragvány egy magas alakot ábrázolt hogy istent-e vagy királyt, azt meg nem mondhatom.
EnglishAnd yet you build churches and deck them richly with gold and silver.
S ti mégis templomokat építetek, arannyal-ezüsttel gazdagon.
EnglishThe room was oblong, about twenty-five by eighteen feet, richly carpeted and furnished.
A szoba úgy huszonötször tizennyolc lábnyi és téglalap alakú volt, gazdagon bútorozva, tele szőnyegekkel.
EnglishThe little ink pot was set inside a richly embellished silver holder.
A kis tintásüveget dúsan cizellált, ezüst tartóba helyezte.
EnglishThe high room beyond was hung with banners and encircled by a high gallery; the walls were richly tapestried.
A magas szoba falai zászlókkal voltak teleaggatva és egy galéria vette körbe.
EnglishIt was a house of marble floors and richly painted walls, the garden meandering and surrounding every room of it.
Márvány padló és gazdagon kifestett falak voltak lombtengerben úszó házunkban.