EN

rhyme {főnév}

volume_up
In my bedroom the rhyme is framed and hung up over the mantelpiece.
Az én szobámban ott lóg a vers a kandalló fölött bekeretezve.
A remembrance of a rhyme once frequently recited by her old nurse came to mind.
Öreg dajkája által gyakran ismételt vers jutott eszébe.
Ez nem volt valami megnyugtató vers.
Nincs benne elég rím.

Példamondatok a(z) "rhyme" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBecause there was no doubt that that nursery rhyme fitted in a rather startling way.
Mert a versike kétségtelenül sok mindenben egyezik, méghozzá meglepő módon egyezik.
English'There was one announcement that was always crooned, like a nursery rhyme.
- Volt egy bejelentés, amit mindig negédesen mondtak, mint valami gyerekverset.
EnglishYou can almost paralyze a Taltos when you utter a long rhyme or sing a rhythmic song.
Hosszasan tartó ritmikus beszéddel vagy ritmikus énekkel szinte meg lehet bénítani.
EnglishHe obviously didn't look forward to trying to discuss technical matters in whistle rhyme.
Nyilván nem volt ínyére, hogy füttyversekben kelljen technikai ügyekről társalognia.
EnglishThe deaths fulfil the conditions of the rhyme, and I suppose that's all that was needed.
A három haláleset megfelel a versben foglaltaknak, és mindössze ennyire volt szükség.
EnglishAnd she repeated the rhyme that the man Drinn had recited in the inn at Hagsgate.
Elismételte a verset, amit Drinntől hallott a hagsgate-i fogadóban.
EnglishYet here it was, coming to her lips as easily as some rhyme shed been taught at kindergarten.
Mégis, olyan könnyen el tudta dalolni, mintha az oviban is ezt énekelte volna.
EnglishSo history doesn't necessarily repeat itself, but it does rhyme.
Szóval a történelem nem ismétli magát szükségszerűen, de igenis rímel önmagára.
EnglishOf Midge Percy's many pregnancies, Jenny Fields made up a nasty rhyme.
Midge Percy egymásba érő terhességeire Jenny Fields ezt a verset faragta:
English'I set out from Imladris, as it is named in the rhyme, many weeks ago,' answered Aragorn.
- Imladrisból, ahogy az ének hívja, keltem útra sok-sok héttel ezelőtt - felelt Aragorn.
EnglishWhen he had gone another fifty yards the rhyme for the final stanza of his poem occurred to him.
A következő ötven méteren megtalálta a rímet a versnek utolsó szakaszához.
English'That,' said Sam, when he had finished reciting, `that's a rhyme we have in the Shire.
- Ezt a rigmust - jegyezte meg Samu, mikor végigmondta -, ezt a rigmust mi a Megyében mondogattuk.
EnglishThe rhyme is quite definitely libellous, Mr Entwhistle agreed.
- A verset valóban kissé szabadon alkalmaztam - ismerte el Entwhistle úr.
EnglishFather said poetry which was beautiful, especially words that rhyme.
Apa szavalt is, gyönyörűen, olyan szavakat, amelyek összecsengenek.
EnglishA remembrance of a rhyme once frequently recited by her old nurse came to mind.
Öreg dajkája által gyakran ismételt vers jutott eszébe.
EnglishThe second clue lies in the seventh verse of the nursery rhyme.
A második nyomra vezető jel a mondóka hetedik sorpárjában van elrejtve.
EnglishIt was the old nursery rhyme that she remembered from her childhood days.
Régi gyermekmondóka volt, még kislány korából emlékezett rá.
EnglishThe whistled nursery rhyme echoed softly from the nearby cliffside.
A gyerekversike lágyan verődött vissza a közeli szirtek oldaláról.
EnglishAs he finished his diet cola, Dan remembered a fragment of rhyme:
Miközben kihörpintette a diétás kóla utolsó cseppjeit, Dannek eszébe jutott egy kis versike:
EnglishI didn't realize I'd be following the rhyme-master Reverend Sharpton.
Nem tudtam, hogy a rímmester Sharpton reverendás nyomába járok.

Szinonimák (angolul) a(z) rhyme szóra:

rhyme
English
rhymed
rhyming