angol-magyar fordítás erre a szóra: to revolutionise

EN

"to revolutionise" magyar fordítás

EN

to revolutionise {ige}

volume_up
to revolutionise (és: to revolutionize)

Példamondatok a(z) "to revolutionise" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere is an urgent need to revolutionise the WTO so that democracy may be established there.
Sürgősen forradalmi változásokra van szükség a WTO-ban, hogy demokrácia uralkodhasson ott.
EnglishSuch technology could revolutionise the way in which the UK satisfies its energy requirements.
Ez a technológia forradalmasíthatja az Egyesült Királyság energia igényeinek kielégítési módját.
EnglishThis directive will revolutionise Europe's energy policy.
Ez az irányelv forradalmasítani fogja Európa energiapolitikáját.
EnglishWe need all the ingredients to be able to revolutionise urban mobility and establish this new culture.
Minden hozzávalóra szükségünk van a városi mobilitás forradalmasításához, és az új kultúra megteremtéséhez.
EnglishThis new technology will revolutionise and widen person-to-thing and thing-to-thing interaction.
Ez az új technológia forradalmasítja és kiszélesíti a személyek és tárgyak közötti, illetve a tárgyak közötti interakciót.
English. - (FR) Madam President, the only thing we will agree on is the urgent need to revolutionise the WTO.
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. - (FR) Elnök asszony, az egyetlen dolog, amiben egyetértünk, a WTO megújításának sürgőssége.
EnglishIt may not be the Constitution but, for all its legalese, the Reform Treaty is a document which can quietly revolutionise Europe.
Lehet, hogy nem ugyanaz, mint az alkotmány, de a bonyolult jogi nyelvezet ellenére a Reformszerződés egy olyan dokumentum, amely szép csendben forradalmasíthatja Európát.
EnglishThose who say, however, that the summit is not, in itself, the end of the road and that it will not, by itself, revolutionise relations with Africa are right.
Azoknak azonban, akik azt mondják, hogy a csúcstalálkozó önmagában nem az út vége, és hogy önmagában nem forradalmasítja az Afrikával fenntartott kapcsolatot, igazuk van.