EN

revolting {főnév}

volume_up
revolting (és: rank, repellent)
It was grisly and revolting, yet he seemed to think it seductive and overpowering.
Hátborzongatóan undorító volt, ám ő igézőnek és ellenállhatatlannak vélte.
This is revolting,' said Rowan under her breath.
Undorító! szűrte a foga között Rowan.
That's revolting,' Bevier said in a sick voice.
Ez undorító! hördült fel Bevier.
There seemed something utterly revolting about that.
Mégis volt valami mélységesen visszataszító mindebben.
Visszataszító, de elképesztő.
The revolting bloodbath of 31 October during a service in the Syriac Catholic cathedral was certainly, therefore, no isolated incident.
Ebből látható, hogy a szír-katolikus székesegyházban október 31-én, az istentisztelet alatt történt visszataszító vérfürdő egyáltalán nem volt elszigetelt incidens.
It is revolting to see right-wing politicians scapegoating gay people in Lithuania.
Felháborító, hogy Litvániában a jobboldali politikusok a melegeket akarják megtenni bűnbaknak.

Példamondatok a(z) "revolting" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was grisly and revolting, yet he seemed to think it seductive and overpowering.
Hátborzongatóan undorító volt, ám ő igézőnek és ellenállhatatlannak vélte.
EnglishIt is revolting to see right-wing politicians scapegoating gay people in Lithuania.
Felháborító, hogy Litvániában a jobboldali politikusok a melegeket akarják megtenni bűnbaknak.
EnglishAh, but you see, we must put it to the test, their revolting lies, she had said.
- De hát nem látod, hogy meg kell ejtenünk a próbát, mi igaz e vérlázító hazugságokból? - kérdezte ő.
EnglishYour birth was travail, most unsavory, and your presence reminds me of the entire revolting circumstance.
Nehezen szültelek meg, és a jelenléted erre a kellemetlen eseményre emlékeztet.
EnglishBeing unarmed, the enslaved natives had no hope of revolting against the relatively small number of alien masters.
Semmi reményük sem lehet, hogy valaha is megszabaduljanak a viszonylag kis számú idegen hatalomtól.
EnglishThere seemed something utterly revolting about that.
Mégis volt valami mélységesen visszataszító mindebben.
English'Let us leave this revolting place,' she suggested.
Hagyjuk itt ezt a lehangoló termet javasolta.
EnglishAbove the sky-blue gabardine slacks he wore a two-tone leisure jacket which would have been revolting on a zebra.
Az égszínkék nadrág fölött kényelmes, két színű zubbonyt viselt, amely még egy zebrán is visszatetsző lett volna.
EnglishThe smell of the food was revolting, the smell of the liquor strangely acrid and foreign, as if my body had never drunk it.
Az étel szaga undorító volt, az italoké olyan maró és idegen, mintha életemben sose kóstoltam volna őket.
EnglishSandy Dearborn could not express even to himself how fundamentally revolting and dismaying the corpse-lilies were.
Sandy Dearborn még magának sem tudta meghatározni, milyen mérhetetlenül undorítók és émelyítők ezek a hullaliliomok.
EnglishThe thought was so revolting that it caused Nadon physical pain, made his eyes feel gritty and itch.
Megkeresheti a droidokat, teljesítheti Alima parancsát ám ez a gondolat olyan taszító volt, hogy szinte fizikai fájdalmat okozott.
EnglishI could never find it on my own, and the stench of city cemeteries was so revolting I wouldn't, couldn't, go into them.
Magamtól sose találtam rá, és a városi temetők olyan förtelmesen bűzlöttek, hogy nem akartam, nem bírtam bemenni.
EnglishThe owl disappeared in a revolting muck (Phiii, phiii, it went), and into it, choking, the medium also fell, and was still.
Undorító iszappá olvadt a bagoly (phujjj, phujjj, huhogta), s a médium elmerült, megfulladt, nem mozdult többé.
EnglishThis is revolting,' said Rowan under her breath.
EnglishHow fragile and insignificant seemed this pleading one, so revolting, so easy to clear away now from her presence.
Mily törékenynek s jelentéktelennek tűnt e könyörgő roncs, mily ocsmánynak, mily könnyen eltakaríthatónak az Anya színe elől!
EnglishThat's revolting,' Bevier said in a sick voice.
EnglishIn particular, the claims of rape by dozens of women are revolting and should mobilise the international community.
Különösen felháborítóak a több tucat asszony megerőszakolására vonatkozó állítások, amelyeknek mozgósítani kellene a nemzetközi közösséget is.
EnglishOh, this is a revolting thing!
EnglishHe struck me several stout blows, meanwhile drenching my stocking in his revolting tipple, into which he had undoubtedly snuffled and sniffed.
Többször is megütött, miközben a zoknimat az undorító italában áztatta, amibe kétségtelenül többször beleköpött.
EnglishRevolting, but extraordinary.

Szinonimák (angolul) a(z) revoltingly szóra:

revoltingly
revolt