EN

revolt {főnév}

volume_up
By Wednesday evening, however, it began to be clear who was behind the revolt.
Szerda estére azonban kezdett világossá válni, ki áll a felkelés mögött.
It was a sea of people, indignation and revolt that flooded the streets of Lisbon, coming from all corners of Portugal.
Ez az esemény az emberek, a felháborodás és a felkelés tengere volt, amely elárasztotta Lisszabon utcáit, és amelyhez Portugália minden sarkából csatlakoztak.
Obedience was dull, Revolt impossible, Struggle hazardous.
Az engedelmesség unalmas volt, a lázadás lehetetlen, a küzdelem bizonytalan.
Put weapons in their hands and you ask for revolt.
Adjál fegyvert a kezűkbe, és máris kész a lázadás.
Ez a lázadás még folytatódik?

Példamondatok a(z) "revolt" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAll the class-instincts which he believed himself not to possess rose in revolt.
Osztályöntudata, mely meggyőződése szerint hiányzott belőle, lázadozva ágaskodott.
EnglishJisbella gave Foyle a cheerfully furious account of her revolt against society.
Jisbella derűs dühvel számolt be Foyle-nak lázadásáról a társadalom ellen.
EnglishBy Wednesday evening, however, it began to be clear who was behind the revolt.
Szerda estére azonban kezdett világossá válni, ki áll a felkelés mögött.
EnglishThis is a popular revolt because the people are subjected to abject poverty.
Ez népfelkelés, mert az emberek nyomorúságos szegénységnek vannak kitéve.
EnglishOur leader, Lord Roke, heard of Lord Asriel's revolt and pledged our support.
Vezérünk, Lord Roke, értesült Lord Asriel felkeléséről, és elkötelezett bennünket oldalán.
EnglishThe Wandsmen obviously believed that that hope was keeping the revolt alive.
A botosok láthatóan úgy vélik, hogy a jóslat beteljesülésének a reménye élteti a fölkelést.
EnglishAll this is having a negative effect on the people, leading to despair and inciting revolt.
Mindennek negatív hatása van a tömegekre, kétségbeeséshez vezet és lázadásra sarkall.
EnglishIt will create havoc with the Diplomatic Corps, and the Press is threatening a revolt.
A diplomáciai testületben nagy lesz a felháborodás, és a sajtó máris zendüléssel fenyegetőzik.
EnglishHaiti as a nation was born out of the only successful slave revolt in all human history.
Haiti mint nemzet az emberiség történelmének egyetlen sikeres rabszolgalázadásából született.
EnglishThe times were actually too prosperous for men of stature to make a revolt.
Előkelő embereknek ez valóban túl sikeres idő volt a lázadáshoz.
EnglishHistory does absolve him for his revolt against tyranny and then against the United States embargo.
A történelem valóban feloldozza a zsarnokság és az USA embargója elleni lázadásért.
EnglishHe was far too drunk for his reason to revolt or for cheap surprise to delight him.
Túlságosan berúgott, hogy az esze fellázadhasson, vagy az olcsó meglepetés szerezhessen örömet neki.
EnglishObedience was dull, Revolt impossible, Struggle hazardous.
Az engedelmesség unalmas volt, a lázadás lehetetlen, a küzdelem bizonytalan.
EnglishHe may have inspired the tiktok revolt that nearly doomed the Empire.
Lehet, hogy ő szította fel azt a gépagyúlázadást, amelyik kis híján romba döntötte a Birodalmat.
EnglishThe barons grudge him their every submission; many would revolt at a moment’s notice.
A bárók gyűlölik, amiért be kellett hódolniuk neki; sokan az első szóra fellázadnának ellene.
EnglishThat's why he's so desperate to put down the revolt at Irnan before it becomes a movement.
Ezért tesz meg mindent, hogy leszámoljon az irnani lázadással, mielőtt még az mozgalommá terebélyesednék.
EnglishIf the revolt were really over, dead would be good enough.
Ha valóban leverték volna a fölkelést, a tetemeinkkel is beérnék.
EnglishWell, they didn't revolt, and in 1941, ASCAP cracked.
Az emberek viszont nem lázadtak, az ASCAP pedig 1941-ben feloszlott.
EnglishInstead, what we've seen is something much worse than a revolt.
Ami történt viszont, az sokkal rosszabb, mint a háborgás.
EnglishThey will revolt in time if they see that those standards are debased by imports from third countries.
Ha azt látják, hogy a harmadik országokból érkező áru lerontja ezt a színvonalat, lázadni kezdenek.

Szinonimák (angolul) a(z) revolt szóra:

revolt
revoltingly