Példamondatok a(z) "to revere" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis thought was of a broken-off piling which had jutted from the sand at Revere Beach.
Egy letört cölöpdarabra gondolt, amely Revere Beach homokjából meredt elő.
English'We revere the holy prophet of God and pay him homage in our prayers.'
Mi tiszteljük Isten szent prófétáját, és hódolattal adózunk neki imáinkban.
EnglishWe have to revere the dream and realize that someday the house will go to others after us.
Tisztelnünk kell az álmot, és tudnunk kell, hogy egyszer mások öröklik tőlünk a házat.
English'Not even those spaghetti-suckers from Maiden n Revere can get rid of that millstone.'
- Még azok a maldeni meg revere-i spagettizabálók sem tudtak megszabadulni ettől az egy malomkőtől.
EnglishI was raised to revere the Church, and I trusted the Primate of Cimmura above all others.
Engem arra neveltek, hogy tiszteljem az egyházat, és mindenek felett bíztam Cimmura primátusában.
EnglishAfter that he can roast in hell and we will revere his memory.
Azután meg hadd süljön a pokolban, emlékét akkor is tisztelni fogjuk.
EnglishI wouldn't be at all surprised if, by now, they have canonized you and revere you as a saint.
Így hálálták meg tetteit, amelyekkel biztosította, hogy Franciaország örökkön örökké a franciáké maradjon!
EnglishMost folk, however revere the Earthgoddess Gaea, but in an easy fashion, without blood, nor fire, nor guilt.
A nép nagy része Gaea földistennőt imádja, de laza formában, vér, tűz és büntetendő tettek nélkül.
EnglishNever think for a moment that I do not revere you for the work you do, and the honor that you have won.
Egy pillanatig sem gondoltam, hogy ne becsüljelek meg mindezért és a tiszteletért, amit kivívtál magadnak.
EnglishI revere the Church and honour her Knights.'
Mélyen tisztelem az egyházat, és nagyra becsülöm a lovagjait.
EnglishI revere the Church and honour her Knights.'
Én tisztelem az egyházat, és nagy becsben tartom lovagjait.
EnglishWhen people like Susan Calvin and Revere Wu created the first robots, starships, and many other wonders.
Arra az időszakra, amikor Susan Calvin és Revere Wu megalkotta az első robotokat, csillaghajókat, és a többi csodát.
EnglishOne must love magic to properly revere magic.
Szeretned kell a mágiát ahhoz, hogy tiszteld.
EnglishBut I would rather revere him.
De én már mégiscsak inkább őt tisztelem.
EnglishAnd who is this Sun Tzu you revere?
EnglishLet us revere and honour them.
EnglishWe should revere our ancestors...
EnglishHad that been at Revere Beach?
EnglishRevere magic, remember?
English- To someoneyou revere.

Szinonimák (angolul) a(z) revered szóra:

revered
reverently
reverent
reverence