EN

revenue {főnév}

volume_up
Such abandonment or destruction shall not entail any cost to the Revenue,
A felajánlás vagy a megsemmisülés nem jogosít fel semmilyen költségre az állami bevétel ellenében.
Unreported fishing means a loss of revenue for the state.
A be nem jelentett halászat az államnak árbevétel-veszteséget jelent.

Példamondatok a(z) "revenue" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHowever, tax revenue should not, on principle, be spent on unhealthy products.
Az adóbevételeket azonban elvileg nem szabadna egészségtelen termékekre költeni.
EnglishThere is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.
Nincs még azonban konszenzus a bevétel célját vagy felhasználását illetően.
EnglishThe tax proceeds shall be entered as revenue in the budgets of the Communities.
Az adóbevételeket a Közösségek költségvetésében bevételként könyvelik el.
EnglishEstimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (debate)
A 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (vita)
EnglishEstimates of revenue and expenditure for the year 2011 - Section I - Parliament (
A 2011-es évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (
EnglishEstimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (
A 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (
EnglishThis revenue is falling due to the many exemptions granted to manufacturers.
Ez a bevétel a gyártóknak adott mindenféle mentességnek köszönhetően rohamosan csökken.
EnglishThese taxes are an important source of tax revenue for many Member States.
Ezek az adók fontos adóbevételi forrást jelentenek számos tagállam számára.
EnglishAccordingly, part of this revenue should be devoted to development aid.
Ennek megfelelően e bevétel egy részét fejlesztési segélyre kellene fordítani.
EnglishA method therefore needs to be defined for calculating the revenue from such projects.
Ezért módszert kell megállapítani az e projektekből származó bevételek kiszámítására.
EnglishThe value of the revenue from this for the industry is roughly EUR 800 million.
Az ipar ebből származó bevételének értéke körülbelül 800 millió euró.
EnglishAlmost none of it, therefore, produces any revenue for artists or music producers.
Ezért aztán ebből szinte semmi nem hoz bevételt a művészet vagy a zenei producerek számára.
EnglishThis is the result of the crisis, which has weakened growth and concomitant tax revenue.
Ez a válság eredménye, amely legyengítette a növekedést és az azzal járó adóbevételt.
EnglishIt is a huge revenue earner for the Member States and we have digressed into huge areas.
Óriási jövedelemforrást jelent a tagállamok számára, és óriási területekre terjed ki.
EnglishThe expected revenue varies, obviously, on the basis of these two coefficients.
A várható bevétel nyilvánvalóan e két együttható alapján változhat.
EnglishI have to answer these questions for the Bureau of Internal Revenue? said Noel Constant.
Az adóhatóság kötelezhet, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljak? kérdezte Noel Constant.
EnglishThe Inland Revenue have been asking some awkward questions lately, I believe?
Az adóhivatal újabban néhány különös kérdést tett fel, ha jól tudom.
EnglishThe immediate impact of this cyclicity is a reduction in state revenue.
Ezen körfolyamat közvetlen hatásaként csökkennek majd az állami bevételek.
EnglishThe Inland Revenue have been after him for a long time but he's been too clever for them.
Az adóhivatalnak már régen a bögyében volt, de mindig túljárt az eszükön.
EnglishFood was continually in short supply, and the governments of Eosia were starved for revenue.
Az éhínség nem mérséklődött, és Eosia kormányzatai a túlélésükért küzdöttek.

Szinonimák (angolul) a(z) revenue szóra:

revenue