EN

revel {főnév}

volume_up
Though the hour bells had rung but nine, the revel was in full swing.
Bár a harang már kilencet jelzett, a mulatozás még javában folyt.
NAPPAL PÁRBAJ, ÉJJEL MULATOZÁS
Every gathering, be it revel or formal audience, from now on must be treated as a potential battle.
- Ezután minden összejövetelen, legyen az mulatozás vagy hivatalos kihallgatás, figyelembe kell vennünk a harc lehetőségét.

Példamondatok a(z) "revel" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'I'm perfectly certain no other Virginia Revel has ever stayed at Chimneys.
- Teljes bizonyossággal tudom, hogy Kőváralján sohasem volt más Virginia Revei.
English'The thing that worried me most was that Mrs Revel had definitely recognized the woman.
- Legjobban az zavart meg, hogy Mrs. Revei felismerte benne a régi nevelőnőt.
EnglishOn that same Thursday afternoon Virginia Revel had been playing tennis at Ranelagh.
Ugyanezen a csütörtök délutánon Virginia Revei Ranelagh-on teniszezett.
English'When you drink from the evil ones you have to revel in it, not cringe from the evil.
Ha iszol a gonoszokból, élvezned kell, nem pedig hőkölnöd a gonoszságtól.
English'My dear Mrs Revel, I had no idea Mr Cade was a friend of yours,' said Lord Caterham.
- Kedves Virginia, sejtelmem se volt arról, hogy ismeri Cade urat - mondta Caterham lord.
EnglishDo you know, Mrs Revel, I am beginning to disbelieve profoundly in this other Virginia Revel.'
Tudja, nagyságos asszonyom, kezdem hinni, hogy nem is létezik másik Virginia Revei.
EnglishWith your swift wit gliding through revel after revel to prove them different?
- Gyorsan és találékonyan keresel lakomát lakoma után, hogy bebizonyítsd nekik az ellenkezőjét?
English'I am a poor man, Mrs Revel,' he said at last, with a good deal of significance in his manner.
- Mrs. Revei, szegény-ember vagyok - mondta végül nyomatékos hangsúlyozással.
EnglishIt seems an absurd question, but have you any enemies, Mrs Revel?'
Nevetségesnek látszik ez a kérdés, de mondja, asszonyom, vannak ellenségei?
English'Before you go any further, Mrs Revel, I'd just like to say something.
- Mielőtt folytatná, nagyságos asszony, szeretnék valamit megemlíteni.
EnglishMrs Revel was the only member of the house party who had been to the country.
Az egész Kőváraljára hívott társaságban Mrs. Revei volt az egyetlen, aki volt abban az országban.
English'I wonder who the real Virginia Revel is - where she is, I mean.
- Kíváncsi vagyok, hogy ki lehet az igazi Virginia Revei... és hogy hol van.
English'Did I hear you just now address Madame by the name of Revel?'
- Jól hallottam, hogy ön ezt a hölgyet Mrs. Reveinek szólította az előbb?
EnglishThough the hour bells had rung but nine, the revel was in full swing.
Bár a harang már kilencet jelzett, a mulatozás még javában folyt.
EnglishThe fire brains who were at the revel when Elandorr disappeared are hunting the human as we speak.
- Azok a forrófejűek, akik Elandorr eltűnésekor a mulatságon voltak, most is az embert üldözik.
EnglishBelow the central figure. a woman in Eastern dress, was the inscription: The Hon Mrs Timothy Revel as Cleopatra.
Ez a hölgy Timothy Revei özvegye volt Felírta a lakása címét: Pont Street 487.
EnglishAnd as long as I slew only the evildoer, I could endure my blood thirst, revel in it, in fact.
És amíg egyedül csak a gonosztevőre sújtok le, addig megbékülhetek vérszomjammal, sőt élvezhetem is.
EnglishThis man isn't likely to go off looking for another Virginia Revel.
Ez az ember nem fogja azt a másik Virginia Reveit kutatni.
EnglishThe Virginia Revel of those letters was scared stiff.
Azoknak a leveleknek a Virginia Reveije megdermedt volna a rémülettől.
EnglishHe had wanted to laugh at the whole thing, delight in it, revel in it, Lestat surprising them all.
Szeretett volna kacagni, kéjelegni, dagonyázni a meglepetésben, amelyet Lestat szerez mindnyájuknak!

Szinonimák (angolul) a(z) revel szóra:

revel
reveler
reveller
revelation