angol-magyar fordítás erre a szóra: revealing

EN

"revealing" magyar fordítás

EN

revealing {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "revealing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishDrew tugged open Gatto's robe, revealing the obscene mutilation inflicted upon him.
Szétnyitotta Gatto köntösét; förtelmesen megcsonkított test tárult a szemük elé.
EnglishMy black outer cloak fell down, revealing my unkempt wild long hair and plain dress.
Fekete köpenyem földre hullott, feltárva kócos, hosszú hajamat, egyszerű ruhámat.
EnglishIt will be revealing to see whether the Commissioner listened to those concerns.
Mindent elmond majd az, hogy a biztos meghallgatja-e ezeket az aggályokat.
EnglishVince asked, but it was too late to cover the revealing look they had exchanged.
Kicsoda? - kérdezte Vince, de már túl késő volt leplezni előző beszédes pillantásukat.
EnglishWe compress the earth into bricks, so as to remove them without revealing what they are.
Az anyagot téglákba préseljük, hogy ily módon ne lássék, mi az, amit szállítunk.
EnglishThe jumper rode up, revealing a momentary heart-stopping length of thigh.
Szvettere-blúza fölcsúszott, s lélegzetállító araszt mutatott a dereka tájáról.
EnglishHow to get it without revealing the sleeping child on the rug, he didn't know.
De hogy férjen hozzá úgy, hogy nem ébreszti föl a szőnyegen alvó gyereket?
EnglishNo one who knows has the slightest intention of revealing this for public consumption.
Senkinek, aki tud róla, nem áll szándékában feltálalni az ügyet a nagyközönségnek.
EnglishThe man held out his left hand, palm down, revealing a ring on his middle finger.
Tenyérrel lefelé előrenyújtotta a bal kezét, és megmutatta a középső ujján viselt gyűrűt.
EnglishBut when the woman opened the door, revealing a murky cave beyond, he balked.
De amikor kinyitotta az ajtót, és mögötte feltárult a homályos üreg, Saul visszahőkölt.
EnglishThe sparrows - some of them, at least - were pulling back, revealing two bare strips .
A verebek legalábbis néhányan odébb húzódtak, és föltártak az úton két keskeny csapát.
EnglishThe mists swirled away from the hummock, revealing the full splendour of the fairy castle.
A köd kitisztult a rét közepéről, feltárva a tündérkastélyt teljes pompájában.
EnglishThe upper surface slid back slightly, revealing a dark hollow wide enough for fingers.
A felső kőlap félrecsúszott egy kicsit, miközben felfedett egy kézfejnyi, sötét lyukat.
EnglishThe door of the bath stood open revealing a dim slash of white tile.
A fürdőszoba nyitott ajtaján kilátszott egy elmosódó cikkely a fehér csempéből.
EnglishKraft's urbanity dropped away, revealing him as a pale and puckered old man.
Kraft sima modora hirtelen eltűnt, most látszott, hogy csak egy sápadt, ráncos öregember.
EnglishAvril Tannerton folded back the plastic shroud, revealing the body from the hips up.
Avril Tannerton derékig visszahúzta a műanyag szemfedőt a holttestről.
EnglishThe shaft-lid has been partly pushed aside, revealing a crescent shape of absolute darkness.
A fedlap félig el van tolva, az abszolút sötétség félholdját tárva föl maga alatt.
EnglishSomeone clever enough to shadow this Sorak without revealing himself.
Valakire, aki elég ügyes, hogy mint egy árnyék, állandóan a nyomában legyen.
EnglishThe process of foreign intervention under way is very revealing of this.
A jelenleg éppen zajló külföldi intervenció kiválóan felszínre hozza ezt.
EnglishThese gradually spread, revealing serious malfunctions in our financial systems.
Ez azután fokozatosan továbbterjedt, súlyos működési zavarokat okozva pénzügyi rendszereinkben.

Szinonimák (angolul) a(z) revealing szóra:

revealing