angol-magyar fordítás erre a szóra: reunification

EN

"reunification" magyar fordítás

EN

reunification {főnév}

volume_up
reunification (és: reunion)
There would be no reunification of Europe without the reunification of Germany.
Nem jöhetett volna létre Európa újraegyesítése a német újraegyesítés nélkül.
They've downsized since reunification, but what they retained is high-quality.
Az újraegyesítés óta redukálták, amit megtartottak, az jó minőségű.
However, reunification did not just create the Germany that we know today.
Az újraegyesítés azonban nem csupán a ma ismert Németországot hozta létre.

Példamondatok a(z) "reunification" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere would be no reunification of Europe without the reunification of Germany.
Nem jöhetett volna létre Európa újraegyesítése a német újraegyesítés nélkül.
EnglishHowever, reunification did not just create the Germany that we know today.
Az újraegyesítés azonban nem csupán a ma ismert Németországot hozta létre.
EnglishEurope's reunification started with the reunification of the German nation.
A német nemzet újraegyesítésével kezdődött el Európa újraegyesítése is.
EnglishThey've downsized since reunification, but what they retained is high-quality.
Az újraegyesítés óta redukálták, amit megtartottak, az jó minőségű.
EnglishEnlargement has enabled the peaceful reunification of Europe across the Cold War divide.
A bővítés tette lehetővé Európa békés újraegyesítését a hidegháborús választóvonal mentén.
EnglishIn the case of the Dublin II reform, we have emphasised the demands of family reunification.
A Dublin II. reform esetében hangsúlyoztuk a családegyesítésre vonatkozó követeléseket.
EnglishCyprus is striving for reunification at the same time as we are supporting separatist movements.
Ciprus az ország egyesítésére törekszik, miközben mi szeparatista lépéseket támogatunk.
EnglishAnother voice said: You are not a Family Reunification charity.
Egy másik hang felelt az elsőnek: Nem vagy te a Vöröskereszt családegyesítő bizottsága.
EnglishIt is therefore almost possible to see the reunification of Europe along the Danube.
Ezért szinte Európa újraegyesítését láthatjuk a Duna mentén.
EnglishMost of all, it brings to a close the reunification of the continent, which began on 9 November 1989.
És főként lezárja a kontinens 1989. november 9-én kezdődött újraegyesítését.
EnglishThe European Union is the political project that made the reunification of our continent possible.
Az Európai Unió az a politikai projekt, amely lehetővé tette kontinensünk újraegyesülését.
EnglishSpain did not have to finance a reunification process.
Spanyolországnak nem kellett megfinanszíroznia az újraegyesítési folyamatot.
EnglishThe treaty on the reunification of Germany presented two challenges.
A szabadság győzedelmeskedett, azonban a szabadsággal kötelezettségek is járnak.
EnglishOn October 3 the final reunification of the city of Berlin was due to take place, along with the reunification of Germany.
Berlin s vele együtt Németország hivatalos újraegyesítése október 3-ra volt kitűzve.
EnglishFormal sitting - 20th anniversary of German reunification
Ünnepi ülés - A német újraegyesítés huszadik évfordulója
EnglishThere must be an effective integration policy which specifically includes family reunification.
És kell, hogy legyen olyan hatékony integrációs politika, amely különös tekintettel van a család-újraegyesítésre is.
EnglishWe should always remember that the Turkish Cypriots agreed the UN plan for reunification in April 2004.
Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a török ciprióták 2004-ben jóváhagyták az ENSZ újraegyesítési tervét.
EnglishHis estimate on the fall of East Germany and the progress of reunification was way off.'
Az NDK-ban zajló folyamatot jócskán alulbecsülte, és az ismert időpontnál jóval távolabbira helyezte a német újraegyesítés dátumát is.
EnglishThe European Council adopts the transitory measures agreed upon within the framework of German reunification.
Az Európai Tanács elfogadja azokat az átmeneti intézkedéseket, melyekről a német újraegyesítés keretében született megállapodás.
EnglishI am convinced that this can make an important contribution to the positive moves towards the reunification of Cyprus.
Meg vagyok győződve arról, hogy ez fontos hozzájárulás lehet a Ciprus újraegyesítése felé történő kedvező elmozduláshoz.

Szinonimák (angolul) a(z) reunification szóra:

reunification
English