Példamondatok a(z) "to retrieve" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishRetrieve it from the spire, wrap it in hides if that is possible, and return here.
Szedjétek ki a jégből, ha lehet, csavarjátok szőrmébe, és térjetek vele vissza.
EnglishThat would help Talen a bit, he thought as he returned to retrieve his sword.
Ez talán segít valamennyire Talennek, gondolta, miközben visszament a kardjáért.
EnglishHe went a little way along the beach to retrieve the towel he had left there.
Még egy darabot ment partmentén, hogy felkapja a törülközőjét, amit otthagyott.
EnglishAllow that I speak of you and me, and then perhaps I can retrieve my lost life.
Hadd beszéljek rólad és rólam, és akkor talán visszaszerezhetem elveszített életemet.
EnglishHis next considered move was to retrieve the Sunday papers from his front porch.
Várni fogom mondta a készülékbe, azután máris behozta a vasárnapi újságokat a verandáról.
EnglishWas Whitehead suggesting that he should find his way into Mamoulian and retrieve Carys?
Azt tanácsolná Whitehead, hogy másszon bele Mamoulianbe, és szerezze vissza Carys-t?
EnglishThey poked their heads in, received confirmation to retrieve Eglos, and hurried out.
Az őrök bedugták otromba fejüket a kunyhóba, majd elrohantak a sámánért.
EnglishWe have found the Black Elf- stone, so it only remains to discover a way to retrieve it.
Ráleltünk a Fekete Tündérkőre, már csak a módját kell megtalálni, hogy elvihessétek.
EnglishAnd I was then able to go and retrieve them to give you that little slideshow.
Aztán le tudtam tölteni, hogy ezt a kis diavetítést csináljam belőle.
EnglishMuch better we retrieve the analysis on the splinter you got from the crystal's frame.
Jobban tennénk, ha beszereznénk a kristályt tartó állvány letört forgácsának elemzését.
EnglishDepleted and slippery, the weapons weren't worth the gamble to stoop to retrieve them.
A kimerített, síkos gyilkolóeszközök nem érték meg a kockázatot, hogy lehajoljanak értük.
EnglishYour father would have paid a king's ransom to retrieve one of his guards.
Az apád egész vagyont fizetett volna azért, hogy visszavásárolhassa egy szolgálója életét.
EnglishShe dropped the ball of wool again, and again Carelli stooped to retrieve it for her.
- A gombolyag ismét kiesett a kezéből, Carelli pedig újra fölvette.
EnglishJonesy could have made him retrieve the information, but what would have been the point?
Jonesy megtagadhatta volna az információt, de mi értelme lett volna?
EnglishThe ones we've been able to retrieve look like soup cans with the labels stripped off.
Azok, amelyeket begyűjtöttünk, úgy festenek, mint egy leveskonzerv, amelyről letépték a címkét.
EnglishI store them as words, and later on retrieve them as numbers.
Szavakként tárolom őket, hogy aztán később visszaalakítsam őket számokká.
EnglishEven now she believed that somehow, some day, he was going to retrieve the family fortunes.
Júlia még mindig hitt benne, hogy egy napon Gordon lesz az, aki visszaszerzi a családi vagyont.
EnglishHe bent down over one of them, and Sorak saw him retrieve a purse.
Lehajolt az egyik mellé, s a fiú látta, amint felemel egy erszényt.
EnglishWe had sent crews in to retrieve any unburned records.
Odaküldtük a takarítókat, hogy az esetleg el nem égett bizonyítékokat begyűjtsék.
EnglishPappy had to get his boots wet to retrieve the stick.
Amikor megnézte rajta a jelzést, mintha csak magának dünnyögné, ennyit mondott:

Szinonimák (angolul) a(z) retrieval szóra:

retrieval
English