angol-magyar fordítás erre a szóra: retirement pension

EN

"retirement pension" magyar fordítás

EN

retirement pension {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "retirement pension" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English- who is not in receipt of a retirement or invalidity pension from the European Communities,
- aki nem kap öregségi vagy rokkantsági nyugdíjat az Európai Közösségektől,
EnglishArticle 72 shall also apply to staff referred to in Article 39 (2) who are in receipt of a retirement pension.
"A 72. cikk a 39. cikk (2) bekezdésében említett személyzet azon tagjára is vonatkozik, aki öregségi nyugdíjban részesül."
EnglishWomen working in the home are often not protected by retirement pension or health care arrangements and are not entitled to any holidays.
A háztartásbelieknek gyakran nem jár öregségi nyugdíj, egészségügyi ellátás és fizetett szabadság.
EnglishThis means that women will not be penalised for the period of maternity leave they have taken when it comes to their retirement pension.
Így a nőket nem büntetik meg az anyasági szabadságon töltött időszakokért, amikor az öregségi nyugdíjra kerül sor.
EnglishWomen's entitlement to a retirement pension usually either does not take into account periods spent caring for children, or does so insufficiently.
A nők nyugdíjjogosultságánál vagy egyáltalán nem, vagy nem kielégítő módon veszik figyelembe a gyermeknevelésre fordított időt.
EnglishA significant problem in this situation is the lack of appropriate solutions concerning retirement pension entitlements for these women.
Ebben a helyzetben egy nagyon fontos hiányosság, hogy nincsenek megfelelő megoldások ezeknek a nőknek a nyugdíjjogosultságával kapcsolatban.
EnglishWe are now facing a twofold crisis - a high unemployment rate among young people coupled with a question mark over retirement pension funding.
Napjainkban kettős válsággal szembesülünk: a fiatalok nagyarányú munkanélküliségével, amelyet a nyugdíjrendszerek finanszírozásának kétségessé válása kísér.
EnglishIn Bulgaria, for example, the average retirement pension amounts to around EUR 100, so there is a need to ensure pensioners a better and more dignified life.
Példának okáért Bulgáriában az öregségi nyugdíj összege átlagosan 100 EUR, tehát szükség van arra, hogy a nyugdíjasoknak jobb és méltóságteljesebb életet biztosítsunk.
EnglishHe shall also retain his right to retirement pension if, after completing his military service or alternative service, he pays up his pension contributions retroactively.
Az öregségi nyugdíjhoz való jogát is megtartja, ha a katonai szolgálat vagy az alternatív szolgálat letöltése után visszamenőleg befizeti nyugdíjjárulékait.

Szinonimák (angolul) a(z) retirement pension szóra:

retirement pension

Hasonló fordítások a(z) "retirement pension" szóra magyarul

retirement főnév
pension főnév
old-age pension főnév
to pension ige
to retire on a pension ige