EN

reticence {főnév}

volume_up
However deep it runs, this reticence is also, at least at present, quite measured.
Azonban akármilyen mélyen is gyökerezik, e tartózkodás - legalábbis jelenleg - elég mérsékelt.
This reticence in principle is very real.
Ez az elvi tartózkodás igenis valós.
If one were needed, Europe's reticence with regard to resolving the new tragedy in the Middle East would be a recent example of this.
Ha egy közelmúltbeli példára lenne szükség, az új közel-keleti tragédia megoldása kapcsán tapasztalható európai tartózkodás erre példa lenne.
Faced with increasing reticence from the inhabitants of its Member States, the European Union seems to be capable of displaying nothing but obfuscation, falsification and concealment.
A tagállamainak lakói elől történő egyre növekvő elhallgatás láttán úgy tűnik, hogy az Európai Unió semmi mást nem képes mutatni, mint zavarosságot, hamisítást és titkolózást.

Példamondatok a(z) "reticence" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd with such natural reticence they stared; as if they were too polite to be afraid.
És milyen természetes tartózkodással figyeltek, mintha udvariatlanság lenne ijedezni.
EnglishHowever deep it runs, this reticence is also, at least at present, quite measured.
Azonban akármilyen mélyen is gyökerezik, e tartózkodás - legalábbis jelenleg - elég mérsékelt.
EnglishThere must be no more reticence; the Council and governments must act.
Nem szabad hallgatnunk; a Tanácsnak és a kormányoknak cselekedniük kell.
EnglishIt is invariably one of suspicion and the natural result is reticence.
Kivétel nélkül gyanúsnak találják, következésképpen elzárkóznak.
EnglishOh, she liked him very much; there was no reticence in him at all.
Ó, mennyire szerette a nő, hogy nyoma sem volt benne tartózkodásnak.
EnglishOliver, despising such reticence.
Ó, maguk férfiak! sóhajtott Mrs. Oliver, aki szívből megvetette az efféle nyakasságot.
EnglishBreer took heart at Luther's reticence; his look brightened.
Breer felvillanyozódott Luther hallgatásán, tekintete felcsillant.
EnglishThere is a lot of reticence about discussing this institution, but let us avoid going into the reasons behind this.
Elég szűkszavúan szólunk erről az intézményről, de ne menjünk bele annak okaiba.
EnglishHe remembered Mareth's reticence to accept even the small comfort of his cloak when he had offered it.
Emlékezett rá, milyen kelletlenül fogadta Mareth még az ő fölajánlott köpenyének csekély kényelmét is.
EnglishOfficial reticence hung about him like a cloak.
Úgy beburkolózott a hivatali titoktartásba, mint valami köpenybe.
EnglishHarry went on, unperturbed by his shaman's reticence.
Harryt nem zavarta a sámán hallgatása, tovább beszélt.
EnglishI was always too impatient with Aaron's reticence.
Sose volt türelmem hozzá, amikor így kérette magát.
EnglishBut he felt the same reticence about telling Wendy.
De valahogy nem akaródzott elmondania Wendynek.
EnglishI am therefore pleased that the Commission is now starting to abandon its reticence towards this situation.
Ezért nagyon örülök annak, hogy a Bizottság végre kezd lemondani az ezzel a helyzettel kapcsolatos tartózkodásáról.
EnglishWell you haven't shown much reticence - have you?
Hát te aztán nem vagy éppen szűkszavú, igaz?
EnglishTell's natural reticence was overcome by admiration and he had crossed the room to where Jannings was standing, temporarily unengaged.
et ismerték, de Tell tudta, hogy ennél többről volt szó, nemcsak az első találkozás varázsáról.
English'I appreciate your reticence, Inspector.
- Nagyon megértem a tartózkodását, felügyelő úr.
EnglishNo European text has reaffirmed this right since 2002, due to the reticence of one right-wing European party.
Az egyik jobboldali európai párt elzárkózásának következtében 2002 óta egyetlen európai dokumentum sem erősítette meg ezt a jogot.
EnglishThis reticence in principle is very real.
English'And on your reticence,' he added.

Szinonimák (angolul) a(z) reticence szóra:

reticence
reticent