angol-magyar fordítás erre a szóra: resumption

EN

"resumption" magyar fordítás

EN

resumption {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "resumption" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe hope this will contribute towards a resumption of meaningful negotiations.
Reméljük, hogy ez hozzá fog járulni az érdemi tárgyalások újrakezdéséhez.
EnglishWe must draw a firm line between the resumption of talks and their further continuation.
Határozott vonalat kell húznunk a tárgyalások újrakezdése és későbbi folytatása közé.
EnglishIn addition, there is the risk of resumption of the civil war which took place in 2002.
Ezenkívül fennáll a veszélye, hogy megismétlődik a 2002-es polgárháború.
EnglishMonitoring was defined by Russia as a precondition for the resumption of gas supplies.
Oroszország a gázszállítások helyreállításának előfeltételeként szabta meg a nyomon követést.
EnglishThe European Union must insist on a resumption of dialogue between Priština and Belgrade.
Az Európai Uniónak ragaszkodnia kell a Priština és Belgrád közötti párbeszéd folytatásához.
EnglishSome gestures from Minsk justify a resumption of some relations.
Minszk egyes gesztusai indokolják a kapcsolatok egy részének újrakezdését.
EnglishAnd then, with a resumption of his persuasive manner, he murmured, Don't fail me, darling.
Aztán rábeszélően dünnyögve folytatta: Ne hagyjál cserben, drágám.
EnglishThe prospect of the resumption of mail intrigued the Brethren.
A levelek kijuttatásának lehetősége felvillanyozta a Társakat.
EnglishIn October 2008, the EU and Cuba agreed on the resumption of a comprehensive political dialogue.
2008 októberében az EU és Kuba megegyezett abban, hogy ismét megkezdik az átfogó politikai párbeszédet.
EnglishThe Russian offensive in Georgia, signalling a resumption of the Kremlin's imperial ambitions, was a new circumstance.
A Kreml újból jelentkező birodalmi törekvéseinek jeleként is felfogható grúziai orosz támadás új elemet jelentett.
EnglishWe need somehow to bring about the resumption of the Sino-Tibetan dialogue.
Valamilyen módon újra kell élesztenünk a sino-tibeti párbeszédet, amelyet azonban új alapokra kell helyezni.
English. - As you know, the European Union strongly supports the resumption of direct talks.
a Bizottság elnöke. - Mint Önök is tudják, az Európai Unió határozottan támogatja a közvetlen tárgyalások újrafelvételét.
EnglishIt endorses the resumption of free trade agreement negotiations with Central America, Colombia and Peru.
Ez a szöveg a szabadkereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások újraindítását támogatja Közép-Amerikával, Kolumbiával és Peruval.
EnglishBailiff, reduce the flogging to six strokes and allow this tow-headed gossoon the resumption of his post at the stable.
- Bailiff, csökkentsd a korbácsütések számát hatra, és utána engedd vissza ezt a szőke legényt az istállóba a munkájához.
EnglishThe Foreign Affairs Council welcomes this decision and we hope that it will contribute to a resumption of meaningful negotiations.
A Külügyek Tanácsa üdvözli ezt a döntést, és reméljük, hogy ez hozzájárul az érdemi tárgyalások újrakezdéséhez.
EnglishWe call upon the leadership of the European Parliament to insist upon the resumption of these television broadcasts over Asia.
Felszólítjuk az Európai Parlament vezetőit, hogy ragaszkodjanak a televíziós műsorszórás Ázsia feletti újraindításához.
EnglishResumption of importation from the non-member country concerned shall be authorised in accordance with the same procedure.
(4) Az tagsággal nem rendelkező érintett országból történő import újraindítását ugyanezen eljárásnak megfelelően engedélyezik.
EnglishWe have perhaps another six or eight weeks of bad weather on our side before we can look for a resumption of major activity by the enemy.
- Talán van még hat-nyolc hét a rossz időből - a mi javunkra, amíg az ellenség nem intéz megújult támadást ellenünk.
EnglishParliament therefore supports the resumption of negotiations between the EU and Gulf Cooperation Council at a critical time.
A Parlament támogatja a tárgyalások folytatását az EU és az Öböl Menti Együttműködési Tanács között a jelenlegi kritikus időkben.
English- authorizing the resumption of imports of animals or fresh meat in accordance with Article 28 (4) of Directive 72/462/EEC;
- állatok vagy friss hús behozatala újraindításának jóváhagyására a 72/462/EGK irányelv 28. cikkének (4) bekezdésével összhangban;

Szinonimák (angolul) a(z) resumption szóra:

resumption