angol-magyar fordítás erre a szóra: results-oriented

EN

"results-oriented" magyar fordítás

EN

results-oriented {melléknév}

volume_up
results-oriented
volume_up
eredményorientált {mn}
Madam President, we must go beyond good intentions and carry out results-oriented evaluation.
Tisztelt elnök asszony, a jóindulat már nem elég, eredményorientált értékelést kell végrehajtanunk.
Does the Commission agree that such a mechanism would help create a more results-oriented cohesion policy?
Osztja-e a Bizottság a véleményt, hogy a fenti mechanizmus hozzájárul a fokozottan eredményorientált kohéziós politika kialakításához?
Here, too, we are interested in results-oriented, pragmatic dialogue that takes into account Tibetan and Chinese values and points the way to the future.
Itt is eredményorientált, pragmatikus, a tibeti és a kínai értékeket figyelembe vevő, jövőbe mutató párbeszédben vagyunk érdekeltek.

Példamondatok a(z) "results-oriented" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe first is the food crisis, and the second is a results-oriented evaluation.
Az első az élelmiszerválság, a második pedig egy eredményközpontú értékelés.
EnglishWe have to be pragmatic and realistic and pursue a results-oriented policy.
Következetesnek és realistának kell lennünk, és eredményközpontú politikát kell folytatnunk.
EnglishMadam President, we must go beyond good intentions and carry out results-oriented evaluation.
Tisztelt elnök asszony, a jóindulat már nem elég, eredményorientált értékelést kell végrehajtanunk.
EnglishMy second point concerns results-oriented evaluation.
A második kérdés az eredményközpontú értékelésre vonatkozik.
EnglishDoes the Commission agree that such a mechanism would help create a more results-oriented cohesion policy?
Osztja-e a Bizottság a véleményt, hogy a fenti mechanizmus hozzájárul a fokozottan eredményorientált kohéziós politika kialakításához?
EnglishTherefore, we are making it clear that cohesion policy must be more transparent and results-oriented and must involve less red tape.
Ennélfogva egyértelművé tesszük, hogy a kohéziós politikának átláthatónak és eredményorientáltnak kell lennie, és kevesebb bürokráciával kell járnia.
EnglishHere, too, we are interested in results-oriented, pragmatic dialogue that takes into account Tibetan and Chinese values and points the way to the future.
Itt is eredményorientált, pragmatikus, a tibeti és a kínai értékeket figyelembe vevő, jövőbe mutató párbeszédben vagyunk érdekeltek.
EnglishThe resolution reflects the fact that the current system is excessively control-oriented, which results in wasted resources and in low participation.
Az állásfoglalás azt tükrözi, hogy a jelenlegi rendszert rendkívüli módon az ellenőrzés irányítja, ami az erőforrások elfecsérlését és alacsony részvételt eredményez.
EnglishFinally, I would like to point out that the accession process ought to be results-oriented and that it should be guided, not by the date of accession, but by the results achieved.
Végezetül arra szeretnék rámutatni, hogy a csatlakozási folyamatnak eredményorientáltnak kell lennie, és ezt nem a csatlakozási időpontnak, hanem az elért eredményeknek kell vezérelnie.

Hasonló fordítások a(z) "results-oriented" szóra magyarul

results főnév
Hungarian