EN

resultant {főnév}

volume_up
resultant
The resultant impoverishment in the region can also be linked directly to large-scale migration.
A régió ebből eredő elszegényedése közvetlen kapcsolatba hozható a nagyarányú migrációval is.
The resultant sterility had made for unusual social arrangements everywhere he had traveled.
A betegségből eredő terméketlenség volt az oka a mindenfelé tapasztalható szokatlan társas együttélési formáknak.
Therefore, no obligation in law exists to export the total amount of manufactured resultant products.
Ennek következtében nincs az előállított származó termékek teljes mennyiségének exportálására vonatkozó jogi kötelezettség.
(35) Imported input materials are not transferable and have to be used to produce the resultant export product.
(35) Az importált input anyagok nem adhatók át másnak és azokat a származó exporttermék előállítására kell felhasználni.
Millions of hectares of tropical forest are lost annually and the resultant carbon emissions are bound to have a drastic effect on the planet.
Évente több millió hektárnyi trópusi erdő vész el, és az ebből származó szénkibocsátás óhatatlanul drasztikus hatást gyakorol bolygónkra.

Példamondatok a(z) "resultant" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe financial impact of the resultant misunderstandings is borne by the MEP.
Az ebből fakadó félreértések pénzügyi következményeit a képviselőknek kell viselniük.
EnglishThere is no resultant rise in numbers, because these Children do not have children.
Nincsen népességnövekedés, mert ezeknek a gyerekeknek nincsenek utódjaik.
EnglishIt is important that there is no investment slump and resultant unemployment.
Fontos, hogy nincs visszaesés a befektetésekben, és nincs ebből eredően munkanélküliség.
EnglishThe resultant explosion tore apart both the 'tiny Earthship and the giant derelict.
A bekövetkező robbanás mind a földi, mind a roncshajót elpusztította.
EnglishThe resultant whistling in her nose amused the man sitting with her.
Az idősebb férfinak valami miatt tetszett a nő sípoló, hangos szuszogása.
EnglishPerhaps we had not planned for this in Europe, but we do then have to learn the resultant lessons.
Európában talán nem számoltunk ilyesmivel, de most le kell vonnunk a következtetéseket.
EnglishThe resultant impoverishment in the region can also be linked directly to large-scale migration.
A régió ebből eredő elszegényedése közvetlen kapcsolatba hozható a nagyarányú migrációval is.
EnglishA form shall be deemed streamlined if the resultant horizontal longitudinal gradient is less than 1.
A forma akkor tekintendő áramvonalasnak, ha a vízszintes hosszirányú dőlés 1º-nál kisebb.
EnglishThe resultant crusade against the Albigensians was merciless.
Az albigensek ellen folytatott kereszteshadjárat könyörtelen volt.
EnglishGutman's attempt at a smile was not successful, but he kept the resultant grimace on his mottled face.
Gutmannak nem sikerült mosolyt csalnia arcára, csak egy torz grimasz jelent meg szederjes képén.
EnglishThe resultant sterility had made for unusual social arrangements everywhere he had traveled.
A betegségből eredő terméketlenség volt az oka a mindenfelé tapasztalható szokatlan társas együttélési formáknak.
EnglishThe resultant feedback would register on the dial.
A visszacsatolást pedig le lehetett volna olvasni a mutatóról.
EnglishIf China wishes to play a bigger role on the world stage, it must shoulder the resultant responsibilities.
Ha Kína nagyobb szerepet akar játszani a világban, akkor az ehhez kötődő felelősségeket is vállalnia kell.
EnglishIt allows for duty free import of input materials for the production of a specific resultant export product.
Ez teszi lehetővé vámmentes alapanyagok importálását egy meghatározott származékos exporttermék előállításához.
EnglishTherefore, no obligation in law exists to export the total amount of manufactured resultant products.
Ennek következtében nincs az előállított származó termékek teljes mennyiségének exportálására vonatkozó jogi kötelezettség.
EnglishOne of the advantages of bringing the directive into force is the resultant rise in competitiveness in the internal market.
Az irányelv hatálybaléptetésének egyik előnye a belső piaci versenyképesség ebből következő javulása.
EnglishHe told himself that his amnesia-and the resultant loneliness and sense of isolation-was keeping him awake.
Azt mondta magának, hogy emlékezetvesztése - továbbá az ebből fakadó magányossága és elszigeteltségérzése - tartja ébren.
English(35) Imported input materials are not transferable and have to be used to produce the resultant export product.
(35) Az importált input anyagok nem adhatók át másnak és azokat a származó exporttermék előállítására kell felhasználni.
EnglishEvery time Medici's head jerked from a slap, the noose nigged into his throat and the resultant pressure yanked
Valahányszor Medici feje félrebillent az ütéstől, a hurok megszorult a torkán, a feszítés fölrántotta csuklóját a lapockái felé.
EnglishThe resultant disability as well as harm to the health of many more thousands of road users is a strong argument for all of us.
A közutakat használók közül több ezer ember balesetek miatti rokkantsága és egészségkárosodása a másik érv mindannyiunk számára.