EN

restricted {melléknév}

volume_up
This is, firstly, because the rights of persons with restricted mobility are being increased.
Először is azért, mert a korlátozott mozgásképességűek jogai ezzel gyarapodnak.
Their access to education, work and property is severely restricted.
Az oktatáshoz, a munkához és a tulajdonhoz való hozzáférésük súlyosan korlátozott.
Here, it means that the competence of the Court is restricted.
Itt ez azt jelenti, hogy a Bíróság hatásköre korlátozott.

Példamondatok a(z) "restricted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishViolence against human rights defenders is not restricted to the North Caucasus.
Az emberi jogvédőkkel szembeni erőszak nem korlátozódik az észak-kaukázusi térségre.
EnglishHowever, I also saw how he waited and how his quality of life was restricted.
Azt is láttam azonban, hogyan várt és az életminősége milyen korlátozott volt.
EnglishCreativity and innovation are no longer restricted to rigid institutional schemes.
A kreativitás és innováció már nem merev intézményi rendszerek privilégiuma.
EnglishThis will require the legislation to be restricted only to cross-border cases.
Ennek érdekében a szabályozást a határokon átnyúló esetekre kell korlátozni.
EnglishHowever, improving consumer rights should not be restricted to the Internet.
A fogyasztói jogok javításának azonban nem szabad csak az internetre korlátozódnia.
EnglishYour right to work in the EU might be temporarily restricted if you are a national of:
Egyes uniós országok ideiglenesen korlátozhatják munkavállalási jogát, ha Ön:
EnglishEssentially, market access for these products is not restricted effectively.
Az ilyen termékek piaci hozzáférését alapvetően nem korlátozták hatékonyan.
EnglishThe literal mask is restricted by the format specified by the edit mask.
A kifejezésmaszkot a szerkesztési maszkban meghatározott formátum korlátozza.
EnglishI am glad the scope is restricted to ratings used for regulatory purposes.
Örülök annak, hogy a rendelet hatálya a szabályozási célú minősítésekre korlátozódik.
EnglishIn these cases, the level of the duty should be restricted to the injury elimination level.
Ezekben az esetekben a vám mértékét a kármegszüntetési szintre kell korlátozni.
EnglishYoung farmers and new entrants have all been restricted over the years.
A fiatal gazdák és az új piaci belépők évek óta korlátozásokkal szembesültek.
EnglishHow fortunate that you are not restricted, as so many are, by poverty.
Milyen szerencse, hogy sok más emberrel ellentétben, nem gátolja a szegénység.
EnglishIt is therefore important that advertising of this kind be restricted by legislation.
Fontos tehát, hogy ezt a fajta reklámot a jog eszközeivel is korlátozzuk.
English'What I've come to tell you has to remain restricted for the time being.
Amit elmondok most magának, annak szigorúan köztünk kell maradnia egyelőre.
EnglishTheir access to education, work and property is severely restricted.
Az oktatáshoz, a munkához és a tulajdonhoz való hozzáférésük súlyosan korlátozott.
EnglishContact between citizens living on the two sides of the border should not be restricted.
Ne korlátozzák a határok két oldalán élő emberek közötti kapcsolattartást.
EnglishThis is, firstly, because the rights of persons with restricted mobility are being increased.
Először is azért, mert a korlátozott mozgásképességűek jogai ezzel gyarapodnak.
EnglishThere is also a need for the system not to be restricted just to prescription medicines.
Fontos, hogy a rendszer ne korlátozódjék az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre.
EnglishStill largely restricted to Arabia and northern Africa, though feral in Australia.
Még ma is főleg Arábia és Észak-Afrika területén él, bár Ausztráliában is megtalálható vadon.
EnglishGlobal food stocks are much more restricted nowadays than in the past.
A világ élelmiszer-készletei manapság a korábbinál sokkal korlátozottabbak.

Szinonimák (angolul) a(z) restricted szóra:

restricted
English
restriction