Példamondatok a(z) "restraint" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTheir swords rose and fell, hacking, slashing, stabbing without mercy or restraint.
Kardjuk emelkedett, lecsapott, szúrtak, vágtak, döftek kímélet és válogatás nélkül.
EnglishThey have entrusted me with highly intimate details, without restraint.
Éjszaka érkeznek, hogy elpanaszolják bánatukat, és fenntartás nélkül megbíznak bennem.
EnglishDon't mock me anymore, he said imploringly with the same well-bred restraint.
Most már ne gúnyolj tovább kérlelt ugyanazzal a jól nevelt tartózkodással.
EnglishAnd has the Finadds restraint so weakened that he might murder my heir?
Annyira megbomlott volna a Finadd elméje, hogy képes lenne megölni az örökösömet?
EnglishThis was my crisis, however, and I felt free to speculate with-out restraint.
Pillanatnyilag azonban benne voltam a sla-masztikában, és volt módom ezen elgondolkodni.
EnglishMight 'Tamurello' be the name which, in your wise restraint, you do not choose to mention?
- Lehetséges, hogy "Tamurello" az a név, amit bölcs megfontoltsággal elhallgatsz?
EnglishKyp brought himself under control, furious at his own lack of restraint.
A rohamosztagosok ismét megjelentek, és gyors, határozott mozdulatokkal cselekedtek.
EnglishIt was with a French restraint and regality that he expressed himself.
Egészen franciás volt az a fejedelmi higgadtság is, amellyel megnyilatkozott.
EnglishThese words about 'restraint in the use of force' stuck in my throat.
"Önmérséklet az erő alkalmazásakor” - ez a megfogalmazás számomra elfogadhatatlan.
EnglishFor weeks it appeared that a great miracle of restraint had saved the planet.
Még hetekig úgy látszott, a csodás, józan önmérsékletnek köszönhetően a bolygó megmenekült.
EnglishHe advised a trifle more restraint toward persons of patently good character.
- Csak annyit mondott, hogy legyünk egy kicsit visszafogottabbak a rendes emberekkel szemben.
EnglishI also conclude that it is being handled with too much restraint.
Az is feltűnt számomra, hogy túlzott visszafogottsággal közelítünk a problémához.
EnglishThat is my understanding of the self-restraint that is needed in the time of crisis.
Én így értelmezem az önmérsékletet, amire válság idején szükség van.
EnglishYou don't even have the restraint of being trained in an aristocratic family, Farad.
Õ legalább arisztokrata családban nevelkedett, és ez a tény visszatartja bizonyos dolgoktól.
EnglishIt is not just the crisis in the financial markets that leads to this restraint, however.
Mindazonáltal nem egyedül a pénzpiaci válság az, amely kiváltja ezt a visszafogottságot.
EnglishAlternative fuels are also treated with far too much restraint.
A jelentés az alternatív üzemanyagok kérdését is túlságosan tartózkodóan kezeli.
EnglishIt is particularly encouraging that the authorities in Priština acted with reasonable restraint.
Különösen biztató, hogy a prištinai hatóságok ésszerű józansággal cselekedtek.
EnglishHere, too, it is true that it is in restraint that the master is revealed; the European master.
Itt is igaz az, hogy az igazi úr, az európai úr, a mértékletességről ismerszik meg.
EnglishI believe it is important in these uncertain economic times to show restraint in spending.
Úgy gondolom, hogy ezekben a bizonytalan gazdasági időkben fontos a kiadások korlátozása.
EnglishSPECIAL REQUIREMENTS FOR RIGID PARTS INCORPORATED IN SAFETY BELTS OR RESTRAINT SYSTEMS
Különleges követelmények a biztonsági övek vagy az utasbiztonsági rendszerek merev részeire

Szinonimák (angolul) a(z) restraint szóra:

restraint