EN

restart {főnév}

volume_up
Select Java version (change requires restart)
Válassza ki a használni kívánt Java-verziót (újraindítás szükséges)
Use XBL-based form controls (takes effect after restart).
XBL-alapú űrlapelemek (újraindítás után lép életbe).
Restart button is a convenience button that simply does Pause and Resume.
Az Újraindítás gomb megnyomása ugyanazt végzi el, mint a Szünet és a Folytatás gomb egymás utáni megnyomása.
Not everything will be solved in one meeting, but it will be a very good restart or re-beginning.
Nem fogunk mindent megoldani egyetlen találkozó alkalmával, de ez nagyon jó újraindulás vagy újrakezdés lesz.
Not everything will be solved in one meeting, but it will be a very good restart or re-beginning.
Nem fogunk mindent megoldani egyetlen találkozó alkalmával, de ez nagyon jó újraindulás vagy újrakezdés lesz.

Példamondatok a(z) "restart" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is up to us to restart this process as soon and as effectively as possible.
Rajtunk áll, hogy mihamarabb és minél hathatósabban újraindítsuk ezt a folyamatot.
EnglishAutomatic update preferences will take effect when you restart the browser.
Az automatikus frissítés beállításai a böngésző újraindítása után lépnek érvénybe.
EnglishPlease restart %brand% to use the new preferred language or region setting.
Az új nyelv vagy területi beállítás használatához indítsa újra a %brand% programot.
EnglishO'Neil screamed a curse and tried to restart the engine at once, with no result at all.
O'Neil dühödten káromkodva próbálta újra indítani a motort minden eredmény nélkül.
EnglishWe had to restart the Gulf Stream five hundred years ago, and it just went from there.
Ötszáz évvel ezelőtt újra kellett indítanunk a Golf-áramlatot, innen indult a dolog.
EnglishAt the global level, coordinated action to restart economic growth is essential.
Globális szinten lényeges az összehangolt cselekvés a gazdasági növekedés újraindításához.
EnglishChoose the heading or chapter level at which to restart numbering in the document.
Beállítható, hogy melyik címsor- vagy fejezetszinten kezdődjön újra a számozás a dokumentumban.
EnglishChanges to content or language packs take effect when you restart brandShortName;.
A nyelvi- és tartalomcsomag változásai csak a brandShortName; újraindítása után lépnek érvénybe.
EnglishOnce there, it will deliver an explosive charge large enough to restart its core.
Mikor odaérünk elhelyezünk egy akkora robbanótöltetet, amely elég ahhoz, hogy újraindítsuk a magot.
EnglishYou must restart brandShortName; for a new language setting to take effect.
Az új nyelv érvénybe lépéséhez újra kell indítania a böngészőt.
EnglishThese proposals must be implemented immediately to restart the economy.
Ezeket a javaslatokat haladéktalanul végre kell hajtani a gazdaság újbóli beindítása érdekében.
EnglishThis initiative can curb unemployment and restart our economy.
Ez a kezdeményezés visszafoghatja a munkanélküliséget és újraindíthatja gazdaságunkat.
EnglishTherefore, it would be a bit difficult to restart the whole discussion again.
Ezért kissé nehéz lenne megint újrakezdeni az egész vitát.
EnglishNote: For this setting to take effect, you will need to exit and then restart Mail.
Megjegyzés: a beállítás érvényesítéséhez ki kell lépni a programból, és újra kell indítani a Levelezőt.
EnglishWe have to ratify this Treaty quickly and then restart on our way towards a more integrated Europe.
Erősítsük meg mielőbb ezt a szerződést, és induljunk el újra egy integráltabb Európa felé.
EnglishI would be grateful if you could now restart the clock for my speech.
Hálás lennék, ha most újraindítaná az órát a felszólalásomhoz.
EnglishRestart brandShortName; for changes to take effect.
A változások érvénybe lépéséhez újra kell indítani a brandShortName; programot.
EnglishEnter the number that you want to restart the chapter numbering at.
Adja meg azt a számot, ahonnan a fejezetszámozás újrakezdődik.
EnglishLadies and gentlemen, when my computer is not working, I press the restart button.
Tisztelt hölgyeim és uraim, amikor a komputerem nem működik, lelassul, akkor megnyomom az újraindítás gombot.
EnglishThe countries of Europe are getting themselves ever deeper into debt in order to restart their economies.
Európa országai még mélyebbe süllyednek az adósságban, hogy újraindítsák gazdaságaikat.

Szinonimák (angolul) a(z) restart szóra:

restart