EN

responsibility {főnév}

volume_up
In conclusion, I recall the Council's watchwords: responsibility and solidarity.
Befejezésül emlékeztetni szeretnék a Tanács jelszavaira: felelősség és szolidaritás.
The primary responsibility for handling the crisis rests on the industry itself.
A válság kezeléséért az elsődleges felelősség az iparág vállán nyugszik.
It was nice to have that as the sum total of my responsibility for the day.
Csodálatosan éreztem magam, meg szabadultam a felelősség nyomasztó súlyától.

Példamondatok a(z) "responsibility" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEnergy security is first and foremost the responsibility of our own governments.
Az energiabiztonság legelsősorban saját kormányaink felelősségi körébe tartozik.
EnglishIt strengthens financial capital by transferring responsibility to the consumer.
Megerősíti a pénzügyi tőkét azzal, hogy a felelősséget a fogyasztóra hárítja át.
EnglishIt is now easier for the latter to evade responsibility for the use of torture.
Most már könnyebben elkerülheti az utóbbi a felelősséget a kínzás alkalmazásáért.
EnglishOur main responsibility is for citizens' rights, and we must guard these rights.
Legfőbb felelősségünk a polgárok jogainak biztosítása, illetve ezen jogok védelme.
EnglishMr Shrivenham sighed again, as his sense of injury and responsibility deepened.
Mr. Shrivenham ismét sóhajtott, mivel az akadály és felelősség érzése fokozódott.
EnglishCreating such a mechanism is also a question of responsibility and solidarity.
Egy ilyen mechanizmus kidolgozása egyben felelősségi és szolidaritási kérdés is.
EnglishThe European Union has a great responsibility to promote peace internationally.
Az Európai Uniónak nagy felelőssége van a béke nemzetközi szintű előmozdításában.
EnglishI think in terms of responsibility, it's fair to point the big gun at McDonald's.
Azt hiszem, a felelősség kérdésében jogos a McDonald's ellen fordítani a fegyvert.
EnglishThe European Union has, in my opinion, an historical responsibility in this area.
Az Európai Uniónak véleményem szerint ezen a téren történelmi felelőssége van.
EnglishThose with intense feelings of responsibility, for instance, such as yourself.
Például az olyanok, akikben önhöz hasonlóan megvan az intenzív felelősségtudat.
EnglishAnd at least some of this wetwork was the responsibility of Gary Ambrose Jones.
És legalább részben Gary Ambrose Jones volt a felelős ezért a véres ocsmányságért.
EnglishI make this appeal to our sense of European responsibility and European solidarity.
Ezt a kérést európai felelősségünk és európai szolidaritásunk érzéséhez intézem.
EnglishAll of our institutions have a responsibility concerning the monitoring of EU law.
Minden intézményünk felelősséggel tartozik az európai uniós jog ellenőrzéséért.
EnglishA heavy responsibility rests with the government, and we must make further demands.
Súlyos felelősség nehezedik a kormányra, és további igényeket kell támasztanunk.
EnglishCalling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility.
Az abortuszhoz való könnyű hozzáférés ellentmond ennek a felelősségvállalásnak.
EnglishOn the contrary, it is now that the EU itself is assuming yet more responsibility.
Éppen ellenkezőleg, most kell magának az EU-nak nagyobb felelősséget vállalnia.
English. - Criminal justice is rightly the responsibility of EU Member States.
írásban. - A büntetőjog határozottan az EU-tagállamok felelősségi körébe tartozik.
EnglishGovernments have a huge responsibility for the transition that has to be made.
A kormányoknak nagy a felelőssége a szükségszerű változtatások végrehajtásáért.
EnglishI want to see Europe shouldering its responsibility, starting with the 0.7% target.
Olyan Európát akarok látni, amely vállalja felelősségét, kezdve a 0,7%-os céllal.
EnglishEurope has a particular responsibility to guarantee food safety in the world.
Európának különös felelőssége van a világ élelmiszerbiztonságának garantálásában.

Szinonimák (angolul) a(z) responsibility szóra:

responsibility
response
responsive
responsiveness
English
responsible