EN

respects {többes szám}

volume_up

Példamondatok a(z) "respects" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe are in many respects a passive group of people; we do not like to interfere.
Több szempontból meglehetősen passzívak vagyunk, nem szeretünk közbeavatkozni.
EnglishIn other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.
Más tekintetben Pieper úr jelentése sok világos és kevésbé világos elemet tartalmaz.
EnglishIf you wish to pay last respects, you've only a little time, the governor told them.
Ha utolsó tiszteletüket le akarják róni, igyekezzenek mondta nekik a helytartó.
EnglishIts constitution is, in some respects, an example for a European constitution.
Alkotmánya, bizonyos szempontokat tekintve, egy európai alkotmányra hasonlít.
EnglishIn many respects, there is still an obvious gap between different EU regions.
Több területen még mindig egyértelmű szakadék van a különböző uniós régiók között.
EnglishBlind as he might be in some respects the fellow was well schooled in blade work.
Igaz, hogy a kolder bizonyos szempontból vak volt, a karddal azonban mesterien bánt.
EnglishEnvironmentally: we need a CAP which respects the soil, which respects ...
Környezetvédelmi szempontból a KAP-nak tiszteletben kell tartania a talaj, a...
EnglishIt was a long time before he could get up and pay his respects to Germanicus.
Hosszú időbe tellett, amíg fel tudott kelni, és üdvözölni tudta Germanicust.
EnglishIt is simply paying our respects to the victims of a totalitarian system.
Egyszerűen a tiszteletünket fejezzük ki a totalitárius rendszer áldozatai előtt.
EnglishIt respects the environmental protection objectives adopted some time ago by the EU.
Tiszteletben tartja az EU által korábban elfogadott környezetvédelmi célkitűzéseket.
EnglishYour Majesty, I am pleased to offer my best respects and the regards of King Aillas.
- Felség, örömömre szolgál, hogy átadhatom Aillas király tiszteletteljes üdvözletét.
EnglishThe School Fruit Scheme is a particularly important step in several respects, by:
Az iskolagyümölcs-program számos szempontból nagyon fontos lépés, hiszen:
EnglishThis text, of course, does not fulfil the initial ambitions in all respects.
Ez a szöveg természetesen nem felel meg mindenben a kezdeti elképzeléseknek.
EnglishThe status of reforms since 2001 can be judged positively in many respects.
A 2001 óta végrehajtott reformok több szempontból is sikeresnek tekinthetők.
EnglishThe new Treaty also improves the powers of the European Parliament in other respects.
Az új Szerződés az Európai Parlament hatásköreit más tekintetben is erősíti.
EnglishArmstrong said: I must go and pay my respects to my host and hostess.
Előbb üdvözölnöm illenék a házigazdát meg a háziasszonyt mondta dr. Armstrong.
EnglishThe picture is still unclear in some respects, Comrade Minister, the general answered.
Még mindig nem teljesen tiszta a kép, miniszter elvtárs felelte a tábornok.
EnglishIt is not just an important country; it is in many respects also a fantastic country.
Brazília nem csupán jelentős ország; sok tekintetben fantasztikus ország.
EnglishThe new treaty will change the way the EU works in several respects.
Az új Szerződés számos tekintetben változást hoz majd az Európai Unió működésébe.
EnglishThe European Union generally respects the court proceedings of third countries.
Az Európai Unió általánosságban tiszteletben tartja a harmadik országok bírósági eljárásait.

Szinonimák (angolul) a(z) respectfulness szóra:

respectfulness
respectability