EN

respectively {határozószó}

volume_up
respectively (és: concerning, regarding)
respectively
AS DEFINED IN ANNEXES I AND II , RESPECTIVELY .
., illetve a II. mellékletben meghatározottak szerint.
Employment and investments respectively decreased by 5 % and 50 % over the period under examination.
A foglalkoztatottság és a befektetések 5 illetve 50 %-kal csökkentek a vizsgált időszak alatt.
The support ratings for the prime minister and interior minister are 56% and 60% respectively.
A miniszterelnök és a belügyminiszter támogatottsága 56%, illetve 60%.

Példamondatok a(z) "respectively" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English(bb) subparagraph (b), (c) and (d) become (a), (b) and (c) respectively.
bb) a b), c) és d) alpont számozása megfelelően a)-ra, b)- re és c)-re változik.
EnglishFor example, exports of road vehicles and cars have fallen by 51.3% and 59.4%, respectively.
Például a járművek és gépkocsik exportja 51,3 %-kal, illetve 59,4 %-kal esett vissza.
EnglishTwo signals, bearing one-five-seven, and one-nine-five, respectively.''
Két jelforrás, az irányuk egyes-ötös-hetes, illetve egyes-kilences-ötös.
EnglishThis judgment was upheld by his successors, Martin Geller and Richard Kramer, respectively.
Ehhez a döntéshez utódai, Martin Geller és Richard Kramer is ragaszkodtak.
EnglishThere were captains Prekkian and Trewithen, of the Black Watch and Home Guard, respectively.
Jelen volt Prekkian és Trewithen kapitány, a fekete őrség és a Honi Gárda két parancsnoka.
English(b) paragraphs 2 and 3 shall become paragraphs 3 and 4 respectively;
b) a (2) és (3) bekezdések számozása (3) és (4) bekezdésre változik;
EnglishThe support ratings for the prime minister and interior minister are 56% and 60% respectively.
A miniszterelnök és a belügyminiszter támogatottsága 56%, illetve 60%.
EnglishDepending on your choice, you will be respectively directed to:
Annak megfelelően, hogy melyik lehetőséget választotta, Önt a rendszer:
EnglishStill other signs were entirely of his creation, such as H, fo, and ^ for ho, li, and nu, respectively.
(Az olvasó figyelmesen áttekintve a táblázatot, könnyen meggyőződhet erről.)
EnglishThe EU contribution was EUR 1.7 million and EUR 804 000 respectively.
Az EU hozzájárulása 1,7 millió euró, illetve 804 000 euró volt.
EnglishFine Gael and Labour are part of the PPE and S&D groups respectively in this Parliament.
A Fine Gael és a Munkáspárt a PPE, illetve az S&D képviselőcsoport részét képezi e Parlamenten belül.
English...that you can go to the next and previous message by using the right and left arrow keys respectively?
...a jobbra és balra nyíllal a következő ill. előző üzenetre lehet lépni?
EnglishIn Article 58, eight weeks and 14 weeks shall be replaced by 10 weeks and 16 weeks respectively.
Az 58. cikkben a "nyolc hét" és "14 hét" szavak helyébe "10 hét", illetve "16 hét" szavak lépnek.
EnglishEmployment and investments respectively decreased by 5 % and 50 % over the period under examination.
A foglalkoztatottság és a befektetések 5 illetve 50 %-kal csökkentek a vizsgált időszak alatt.
EnglishPage and Jord would have second and third shots, respectively.
Page-é és Jordé lesz a második, illetve a harmadik lövés.
EnglishThe beneficiaries, however, only received 2.4 times less (EUR 2 million and EUR 4.9 million respectively).
A kedvezményezettek azonban csak 2,4-szer kaptak kevesebbet (2 millió, illetve 4,9 millió EUR).
EnglishToday the private financial participation is 60% and 80% for gear and engine replacement respectively.
Ma hajtómű- és motorcsere esetén az önrész 60%, illetve 80%.
EnglishEstonia and Lithuania will receive 52 and 53% respectively.
Észtország és Litvánia 52 és 53%-ot fog kapni, külön-külön.
EnglishThe following words shall be inserted as 8a and 6 respectively in subparagraphs (a) and (b) of Annex IV (A):
(2) A IV. melléklet A. a) és b) pontja 8a., illetve 6. pontként a következő szöveggel egészül ki:
EnglishThe following words shall be inserted as 10 and 9 respectively in subparagraphs (a) and (b) of Annex IV (A):
(3) A IV. melléklet A. a) és b) pontja 10., illetve 9. pontként a következő szöveggel egészül ki:

Szinonimák (angolul) a(z) respectively szóra:

respectively
English
respectfulness
respectability