EN

respectfully {határozószó}

volume_up
Respectfully, Chad withdrew, wiping his hands on his handkerchief as he went.
Chad tiszteletteljesen visszavonult, miközben a kezét a zsebkendőjébe törölte.
Rumfoord studied the photograph respectfully, handed it back.
Rumfoord tiszteletteljesen tanulmányozta a fényképet, majd visszaadta.
He caressed the shell respectfully, then stopped and looked up.
Tiszteletteljesen megsimogatta a kagylót, aztán felvetette fejét.

Példamondatok a(z) "respectfully" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe received it respectfully and placed it carefully beside the doll in her lap.
Merrick tisztelettel átvette a papírlapot, és az ölében levő baba mellé tette.
EnglishRespectfully, Chad withdrew, wiping his hands on his handkerchief as he went.
Chad tiszteletteljesen visszavonult, miközben a kezét a zsebkendőjébe törölte.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy tartsák be az Önöknek kiosztott felszólalási időt.
EnglishPaphnutius approached her respectfully, kissed the hem of her veil, and said -
Paphnutius tisztelettel közeledett hozzája, megcsókolta fátyola szegélyét, és így szólt:
EnglishYou loved them perhaps more respectfully than I... than I ever loved you.
Talán több tisztelet volt a szeretetedben mint abban... ahogyan én szerettelek téged.
EnglishWell I'd like to respectfully submit that broccoli green might then be the new blue.
Nos, ezt tiszteletteljesen kiegészíteném: a brokkoli zöldje akkor talán lehetne az új kék.
EnglishHe looked at her respectfully, as before, but he didn't reach for the little white book.
Változatlan hódolattal nézte Merricket, de nem nyúlt a kis fehér könyvért.
EnglishGood morning, sir, said Inspector Campbell, respectfully, when Father entered his domain.
Jó reggelt, uram köszönt Campbell tisztelettudóan, mikor az Atya belépett birodalmába.
EnglishHe slips and almost falls, but is respectfully held up by the officials.
(Megcsúszik, s majdnem elesik, de a hivatalnokok nagy tisztelettel sietnek segítségére)
EnglishI propose now, monsieur - he bowed respectfully to his chief - to interview this man.
Javaslom, uram fordult tiszteletteljesen a főnöke felé , hogy hallgassuk ki ezt az. embert.
EnglishLadies and gentlemen, I respectfully ask you to support my report.
Kérem tisztelettel képviselőtársaimat, hogy jelentésemet támogatni szíveskedjenek.
English'King Wargun of Thalesia would have words with you, Sir Knights,' he said respectfully.
Wargun, Thalesia királya szót kíván váltani önökkel, lovag urak mondta tiszteletteljesen.
EnglishSparhawk glanced over at the novice, who was talking respectfully with Sephrenia.
Sparhawk a novíciusra pillantott, aki valamivel odébb tisztelettudóan beszélgetett Sephreniával.
EnglishThank you , Donnagon , but, respectfully, we have to do this ourselves.
Köszönjük, Donnagon,...de tisztelettel, ezt magunknak kell elintéznünk!
EnglishCan I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
Tisztelettel kérhetnék egy kis csendet, hogy beszélhessek is?
EnglishIf you intend to cut off my scalp-lock, I must respectfully refuse.”
Ha egyetlen meglévő hajtincsemet akarod levágni, kénytelen leszek tisztelettel nemet mondani.
EnglishAnd the men, respectfully dumbstruck by Garp's ejaculation, all said, Garp!
Az emberek pedig, akiket az elsütés sikere amúgy is mellbe vágott, karban hangoztatták: - Garp!
EnglishI knocked respectfully, waited a decent interval, and then opened his door.
Udvariasan kopogtattam, kivártam a kellő időt, aztán benyitottam.
EnglishAnd in silence, they both looked away at the same instant, but not quickly, rather respectfully.
Szótlanul és egyszerre fordultak el egymástól, de nem rajtakapottan, inkább tisztelettel.
EnglishI have work to— I Sir, most respectfully, I must discuss this.
- Uram, a legmélyebb tisztelettel közlöm, ezt meg kell beszélnünk.

Szinonimák (angolul) a(z) respectfulness szóra:

respectfulness
respectability
respectful