Példamondatok a(z) "to resort to" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSecondly, monetary policy - the lender of last resort - is still centralised.
Másodszor, a monetáris politika - mint végső mentsvár - még mindig centralizált.
EnglishThis part of town must have been some sort of summer resort, the Captain thought.
A városkának ez a része bizonyára nyári üdülőhely lehet, gondolta a kapitány.
EnglishThe Chinese government must protect human rights and not resort to violence.
A kínai kormánynak biztosítania kell az emberi jogokat, és mellőznie az erőszakot.
EnglishIt makes no sense constantly to resort to new regulations and new measures.
Nincs semmi értelme folyamatosan új rendeletekhez és új intézkedésekhez folyamodni.
EnglishIt is a last resort, as Commissioner Reding said, but an important one.
Az NBB - miként Reding biztos asszony is mondta - végső eszköz, de fontos eszköz.
EnglishExpensive resort homes made incongruous warts along the lower ridge lines.
A gerinc alsó vonulatán, mint idegen testek, pénzes emberek üdülőházai éktelenkedtek.
EnglishIn the final analysis, it is humiliating to have to resort to slogans.
Végső értékelésképpen megalázó, hogy szlogenek használatára kell fanyalodnunk.
EnglishWhile you're here, be sure and visit the Lunar Grand Resort and Casino...
Mialatt itt tartózkodik, ne felejtse el megnézni a Lunar Grand Casino-t,...
EnglishSometimes you even have to resort to coercion, if the usual arguments do not work.
Néha az embernek akár kényszerhez is kell folyamodnia, ha a szokásos érvek nem használnak.
EnglishRecalling dangerous Chinese toy imports can only be the last resort.
A veszélyes kínai importjátékok visszavonása csak végső megoldásnak tekinthető.
EnglishThe title would be uninspired but workable: Strange Resort, The Story of the Overlook Hotel.
Egyszerű, de pontos címet ad neki: Egy különös szálloda; a Panoráma története.
EnglishIn 1978 they met again, by agreement, this time at the resort of Sochi on the Black Sea.
1978-ban ismét találkoztak, ahogy megbeszélték: ezúttal a fekete-tengerparti Szocsiban.
EnglishIf necessary, you may offer bribes, though this will be your last resort.
Ha szükséges, megvesztegetéshez is folyamodhat, bár ezt csak a végső esetben alkalmazza.
EnglishThis can only encourage it to try and resort to resolving other issues in a similar fashion.
Ez csak arra bátorítja, hogy a többi problémát is hasonló módon próbálja megoldani.
EnglishThe naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.
A havonta gyakorolt nyilvános megnevezés és megszégyenítés stratégiája az utolsó megoldás.
EnglishSurf-Sand Resort, how may we help you? the perky female voice asked.
Surf-Sand Penzió, miben állhatok rendelkezésére? kérdezte egy friss női hang.
EnglishBut occasionally, Coal found it necessary to resort to the phantom memo.
De néha szükségesnek látta, hogy az álfeljegyzések" fegyveréhez nyúljon.
EnglishAs my employees, you're expected to behave... in a manner consistent with a world-class resort.
Elvárom, hogy első osztályú síparadicsom... munkatársakként viselkedjenek addigra.
EnglishIt might be a Soviet resort, but a single foreigner would stand out like a sore thumb.
Hiába nyaralóhely, egyetlen külföldiként olyan egyedül lenne, mint egy magányos levél a fán.
EnglishNo, the answer to the crisis is not to shy away from it or resort to protectionism.
Nem, a válságra nem úgy kell válaszolni, hogy elhúzódunk tőle, és protekcionizmusba menekülünk.

Hasonló fordítások a(z) "to resort to" szóra magyarul

resort főnév
to prepozíció
to come to ige
Hungarian