EN

resignation {főnév}

volume_up
How does this resignation threaten the ship or crew?
A lemondás sem a hajóra sem a legénységre nem jár veszéllyel.
- whose service is not terminated by resignation or by cancellation of the contract for disciplinary reasons,
- akinek szolgálatát nem lemondás vagy fegyelmi okokból való szerződésbontás alapján mondták fel,
A few resignations was about all,' Tynian shrugged.
Néhány lemondás, de nem lényeges vonta meg a vállát Tynian.
Theirs was a faith of resig­nation rather than enthusiasm.
Hitük alapja sokkal inkább volt a beletörődés, mint a lelkesedés.
Hitetlenség vagy csupán beletörődés?
Gordon could not decide whether it was courage or resignation that kept them plodding on, mile after mile.
Gordon nem tudta eldönteni, vajon a bátorság vagy a beletörődés ösztökélte őket előre, kilométerről kilométerre.
She drew a long breath, exasperation and resignation in one.
Mély lélegzetet vett, amelyben együtt volt harag és rezignáció.

Példamondatok a(z) "resignation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe Druid studied him for a long moment, then nodded in weary resignation.
A druida egy hosszú pillanatig tanulmányozta, azután fáradt lemondással bólintott.
EnglishVraggen waited until he saw resignation in the Tymoran's eyes before he spoke.
Vraggen megvárta, amíg Tymora híve megnyugszik, és csak akkor szólalt meg.
EnglishMr Mandelson's resignation from the post of Trade Commissioner is one reason for this.
Mandelson úr kereskedelmi biztosi beosztásról történt lemondása az egyik ok.
EnglishI approach the witness and hand her a copy of her letter of resignation.
Odamegyek a tanúhoz, és átnyújtom neki a felmondóleveléről készült másolatot.
EnglishHe FOUNDATION'S FEAR 447 eroded, smiling with resignation as he spread into rivulets.
A hegy-Voltaire mosolyogva, rezignáltan szétmállott a rázuhogó vízben.
EnglishEverywhere his ghosts foDowed him, in spite of his newfound resignation.
Kísértetei mindenhová követték, újonnan megtalált rezignáltsága ellenére.
English00:35:01.88,00:35:04.67 He'll either back me up or accept my resignation.
00:35:01.88,00:35:04.67 Vagy támogatni fog vagy elfogadja a felmondásom.
EnglishHe left the room to return to the palace and write his resignation.
Eltávozott a teremből, hogy visszamenjen a Palotába, és megírja a lemondását.
EnglishI mean, if the old resignation of the Savage Garden was wrong, what has replaced it?
Ha téves volt a Sötétlő Erdő reménytelensége, akkor mi váltotta fel?
EnglishOur resignation would give him more pain and hurt him far more than complaints and upbraidings.
Beletörődésünk nagyobb fájdalmat okozna neki, mint szemrehányásaink és panaszaink.
EnglishOn the contrary, they could not understand the cause of Armand's resignation of his power.
Ellenkezőleg, Armand-t nem értették, hogy miért mondott le a hatalmáról?
EnglishThe Board wanted lack's resignation and Jack had given it to them.
A Bizottság azt akarta, hogy Jack nyújtsa be a felmondását, és Jack engedelmeskedett.
EnglishHe had walked out of the morgue and submitted his resignation to Caesar Santos, his editor.
Kirohant a hullaházból, és másnap Caesar Santos, a főnöke asztalára tette a felmondását.
EnglishAll right, I said, able to summon resignation if not bravado, let's go in and have a look around.
- Rendben - mondtam, és próbáltam higgadt maradni -, menjünk és nézzünk körül.
EnglishI know your scriptures, your piety, your love of resignation!
Ismerem szentírásotokat, jámborságotokat, látom, hogy szeretitek a beletörődést!
EnglishThen he would be recalled to London, and his resignation from the Firm would be gratefully accepted.
Azután visszahívják Londonba, és a Szolgálatnál örömmel elfogadják a lemondását.
English[Thud] Sir, I really hoped it wouldn't come to this... but this is--uhh-- a letter of resignation.
Uram, nagyon reméltem, hogy nem kell megtennem... de-de ez egy felmondó levél.
EnglishThe woman bent her head with resignation, like a dejected dog.
Az asszony alázattal hajtotta le fejét, mint a kutya, amely kész elviselni mindent.
EnglishThen, just as resignation washed over Creideiki, he heard a sound.
Aztán, amikor Creideiki már majdnem megadta magát, meghallott egy hangot.
EnglishThe latter had al- ready drafted his letter of resignation for the Emperor.
Az utóbbi már megfogalmazta a császárnak írott lemondó levelét.

Szinonimák (angolul) a(z) resignation szóra:

resignation
English
resignedly
English