EN

residence {főnév}

volume_up
My report proposes name, payment and place of residence/registered office.
Jelentésem a következőket javasolja: név, kifizetés, valamint lakóhely/székhely.
It is citizenship, and not residence, which must be the test.
Állampolgárság, nem pedig állandó lakóhely - ez az, amit vizsgálni kell.
The rights of mobility and residence are pillars of European citizenship.
A mobilitáshoz és a lakóhely megválasztásához való jog az európai polgárság alappillére.
We are not talking about safeguarding jobs or the right of residence.
Nem a munkahelyek megőrzéséről vagy a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogáról beszélünk.
The Commission would also prefer to leave it up to the Court of Justice to interpret the term 'habitual residence'.
A Bizottság a "szokásos tartózkodási hely” kifejezés értelmezését is inkább a Bíróságra hagyná.
Attending university or school in another EU country does not transfer your residence.
Ha Ön külföldön folytat iskolai, illetve egyetemi tanulmányokat, a tanulmányok ideje alatt is hazája számít a szokásos tartózkodási hely szerinti országnak.
The permanent residence document is not compulsory.
A huzamos tartózkodás jogát igazoló okmányt nem kötelező beszerezni.
Your continuity of residence is not affected by:
A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:
Right of residence for more than three months
A tartózkodás joga három hónapot meghaladóan
The Women's Residence and Club has been in existencesince 193.
A Női Rezidencia és Klub 1923 óta létezik.
Ez a Hinton rezidencia.
Philby knew that every member of the Politburo, on elevation to that office, secured the right to four residences.
Philby tudta, hogy a PB minden tagjának mihelyt taggá választják négy rezidencia jár.

Példamondatok a(z) "residence" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCommon provisions on the right of residence and right of permanent residence
A tartózkodási jogra és a huzamos tartózkodási jogra vonatkozó közös rendelkezések
EnglishMy report proposes name, payment and place of residence/registered office.
Jelentésem a következőket javasolja: név, kifizetés, valamint lakóhely/székhely.
Englishup as it crossed their newly made threshold and kiss the ceiling inside the residence.
Az ütközés elnyelte a lendületét és a gép farka még mindig kiállt az épületből.
EnglishWhen she'd given him the keys, Karras walked back to his room at the residence hall.
Miután Chris odaadta neki a kulcsokat, Karras visszasétált a szállóba, a szobájába.
EnglishIt should be made possible for them to vote in their original place of residence.
Számukra lehetővé kell tenni, hogy az eredeti lakóhelyükön szavazhassanak.
EnglishOnly the foulest luck decreed that three should not be in residence at the time.
Merő balszerencse, hogy a támadás idején hármuk nem tartózkodott otthon.
EnglishYou're to find me another place of residence as soon as it's daybreak, he told Leslie.
- Ahogy megvirrad, keressen nekem egy másik szállást - utasította Ash a lányt.
EnglishI am thinking of the temporary residence permit for minors who have been exploited.
Gondolok itt a kizsákmányolt kiskorúak ideiglenes tartózkodási engedélyére.
EnglishIt shall be paid in the currency of the country of residence of the recipient.
A jogosult állandó lakóhelye szerinti ország fizetőeszközében fizetik ki.
Englishing, he stumbled into one of the few enclosed chambers of the residence floor.
Égő tüdővel, vadul zihálva lerogyott a lakosztályszint egyik szobájában.
EnglishThe palace was spacious, fancy, the ostentatious residence of a rich noble.
A palota tágas volt, divatos, egy gazdag nemesember hivalkodó rezidenciája.
EnglishIf their application is accepted, they should be issued with a residence card.
A kérelem kedvező elbírálása esetén a hatóságoknak ki kell adniuk a tartózkodási kártyát.
EnglishThis is particularly important in the context of issuing visas and residence permits.
Ez különösen fontos a vízumok és a tartózkodási engedélyek kiadásának összefüggésében.
EnglishHe had traded it in on a Saab shortly after he and Wendy took up residence together.
De röviddel azután, hogy összeköltöztek Wendyvel, elcserélte egy Saabra.
EnglishWe are aware that some Member States are able to issue the residence permits in good time.
Tudjuk, hogy néhány tagállam ki tudja adni határidőre a tartózkodási engedélyeket.
EnglishWe are, however, only interested in legal residence and legal employment.
Azonban csak a legális tartózkodásban és legális munkavállalásban vagyunk érdekeltek.
EnglishIf the application is accepted, they should be issued with a residence card.
A kérelem kedvező elbírálása esetén a hatóságoknak ki kell adniuk a tartózkodási kártyát.
English'Suddenly, at his residence,' that's what it said in the paper, said Cora, nodding her head.
- Hirtelen, kastélyában", ezt olvastuk az újságban - mondta Cora, és bólintott.
EnglishMy illegal visit to Robertson's residence in Camp's End had some-how become known to him.
Robertson azonban valahogy rájött a házában tett törvénytelen látogatásomra.
EnglishWhen he reached the residence hall for visitors, he signed his name on the register.
Amikor a látogatók számára fenntartott szálláshelyre érkezett, felírta a nevét a listára.

Szinonimák (angolul) a(z) residence szóra:

residence
residency
resident