EN

reset {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "reset" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishUse this button to reset %S's security preferences to their factory settings.
A gomb alkalmazásával %S biztonsági beállításai a gyári alapértékekre állnak vissza.
EnglishElectric system is reset-turn the number-one generator off when you can.
Elektromos rendszer újra indul; ha tudod, kapcsold majd ki az egyes generátort.
EnglishFurchtner closed the case, reset the locks, and passed it over to Popov's lap.
- Fürchtner becsukta a táskát, újra beállította a zárat, majd a táskát Popov ölébe tette.
EnglishThe inscription : Machine must be reset to zero at least every three hours.
A felirat: "A berendezést legalább három óránként szükséges nullázni.
EnglishIt must not be possible to reset the general totalization indicating device to zero.
A fő összegező kijelző nullára történő átállítására nincs lehetőség.
EnglishDo you really want to reset all kernel options to their default values?
Biztos benne, hogy vissza szeretné állítani a rendszermag-beállítások alapértelmezéseit?
EnglishWe do not need to reset our relations; instead we should constantly fine tune them.
Nem kell "újraindítanunk” a kapcsolatainkat, viszont folyamatosan szükség van finomhangolásra.
EnglishYou can also select the style of numbering to use, and reset the numbering in a numbered list.
Továbbá kiválaszthatja a használandó számozás stílusát, és újrakezdheti a számozást.
EnglishI'll reset the system and go manually until I get a usable display back.
Kinullázom az egészet, és kézi vezérléssel folytatom, míg vissza nem tér a használható kép.
EnglishMove the generator switch on number five engine from RESET to RUN.
A következő pillanatban az orosz már a lánctalpasnál állt, és parancsokat osztogatott.
EnglishClick this button to reset the property to its default value
Kattintson erre a gombra a tulajdonság alapértelmezésre való visszaállításához
EnglishI can reset it afterward so it will not show it has been used.
Vissza tudom állítani a számlálót úgy, hogy nem mutatja ki a gép használatát.
EnglishThen he asked the sergeant for the correct time and reset his watch.
Chávez megkérdezte az őrmestertől a pontos időt, és beállította óráját.
EnglishReset Quick SearchResets the quick search so that all messages are shown again.
A gyorskereső alapállapotba hozásaAlapállapotba hozza a gyorskeresőt (minden üzenet újból megjelenik).
EnglishReset transponder to one-one-one-seven for positive identification.
Az adóját állítsa egy-egy-egy-hétre, hogy magállapíthassuk a kilétét.
EnglishIn the attic above the kitchen, a recorder clicked, reset itself and was ready for the next call.
A konyha feletti padláson a magnó kattant egyet, s bekapcsolva várta a következő hívást.
EnglishThe compressors need tlme to reset after a power loss, or they overheat.
Ha a kompresszor nem kap elegendő áramot akkor túlfűti magát.
EnglishReset the computer, Ormack ordered, but McLanahan was already resetting the computer power-switches.
- Igazítsd meg a számítógépet - mondta Ormack, de McLanahan már megtette.
EnglishThe After resetting event occurs after a form has been reset.
Az Alaphelyzetbe állítás után esemény egy űrlap alapállapotba hozatala után következik be.
EnglishBridge, CIC, weapons systems and sensors in full reset.
Híd, itt a harcirányítás, minden fegyverrendszer és érzékelő kikapcsolt.

Szinonimák (angolul) a(z) reset szóra:

reset
English