EN

reserved {melléknév}

volume_up
He was at the same time haughty, reserved, and fastidious, and his manners, though well-bred, were not inviting.
Gőgös, zárkózott, nehezen kielégíthető, modora pedig, noha kifogástalan, nem volt megnyerő.
From what he said of Miss Darcy I was thoroughly prepared to see a proud, reserved, disagreeable girl.
Az ő szavai után szentül meg voltam róla győződve, hogy Miss Darcy gőgös, zárkózott, kellemetlen leány.
He was morose, reserved and cruel, but there had been three people whose influence had checked these elements in his nature.
Mogorva, zárkózott, kegyetlen ember volt, de három ember olyan befolyást gyakorolt rá, hogy ezek a rossz tulajdonságai nem kerültek előtérbe.
Mr Gardener said cautiously: Captain Marshall is a very reserved man.
Gardener óvatosan - nagyon tartózkodó.
This being the case, you will allow me to be less reserved than usual, Commissioner.
Ez alkalomból engedje meg biztos úr, hogy a szokásosnál kevésbé legyek tartózkodó.
It seemed not dark or cold but merely reserved and thoughtful.
Hallgatott, Nem volt fagyos vagy fenyegető a hallgatása, csak tartózkodó és töprengő.
Finn volt hármuk közül a leginkább visszahúzódó.

Példamondatok a(z) "reserved" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe have already reserved EUR 14 million for promotion for the rest of this year.
Már félretettünk 14 millió eurót promóciós célra az idei év fennmaradó részére.
EnglishThe Mexican cartridges were better and were therefore reserved for the machine-guns.
A mexikói töltények már jobbak voltak, ezért a géppuskáknak tartották fenn őket.
English'It had a simple human tone to it, a poignant tone, yet the voice was so reserved.
- Egyszerűen, szívbemarkolóan emberi hangon kérdezte, bár nagyon tartózkodóan.
EnglishThis being the case, you will allow me to be less reserved than usual, Commissioner.
Ez alkalomból engedje meg biztos úr, hogy a szokásosnál kevésbé legyek tartózkodó.
EnglishIt's reserved as far as Rome, so no one else will occupy it in Bologna or in Florence.
Egészen Rómáig, hogy se Bolognában, se Firenzében ne foglalhassa el senki más.
EnglishAnd then there was Tommy, my reserved thirteen-year-old uncle, whom I so adored.
Végül ott volt Tommy, az én tartózkodó, tizenhárom éves nagybátyám, akit annyira imádtam.
EnglishRussia looks to that neighbourhood as being its reserved sphere of interest.
Oroszország úgy tekint erre a területre, mint az ő részére fenntartott érdekszférára.
EnglishGordon assumed the gentlemanly-servile mien reserved for new customers.
Gordon felöltötte az új vásárlóknak tartogatott, férfiasan szolgálatkész arcát.
EnglishDid they somehow stand between the extremes, in a place reserved for lovers?
Lehet, hogy ők közötte állnak az ilyen normáknak, egy szerelmeseknek fenntartott helyen?
English`I believe you have a ticket for Milan reserved two days ago in the name of Duggan,' he said.
Két nappal ezelőtt Duggan névre helyet foglaltam a milánói gépre mondta a Sakál.
EnglishThe guards executed the salute reserved for the royal line and held it, motionless as statues.
Az őrök a királyt üdvözlő tisztelgő pózba álltak, s így is maradtak, szoborként.
EnglishHe says he has come at haste; his message is reserved for your ears alone.
- Azt mondja, nagyon sietett, és mondanivalója csak felségedre tartozik.
EnglishHe greeted them with the homey, family-doctor geniality reserved for library-subscribers.
A könyvtárlátogatóknak fenntartott, barátságos háziorvos-arcot öltötte fel.
EnglishOne or two levels at the bottom of the agora were reserved for the citizens.
A közönséges polgárok csak az Agóra alsó egy-két szintjén mozoghattak.
English'The tennis court is reserved for four o'clock,' Schorner said, as he poured his boss's cup.
- Délután négyre lefoglaltam a teniszpályát - közölte, miközben a kávét szervírozta.
EnglishThe amount of EUR 600 000 has been reserved in the annual action plan from the 2007 budget.
A 2007. évi költségvetésből 600 000 eurót elkulönítettünk az éves cselekvési tervben.
EnglishA billion euros has been reserved in the Solidarity Fund for this purpose.
A Szolidaritási Alapban egymilliárd eurót tartalékoltunk erre a célra.
EnglishFurthermore, why had he reserved his seat to Rome when he was getting off in Bologna?
Meg aztán miért vett helyjegyet Rómáig, ha már Bolognában leszállt?
EnglishI am pleased that EUR 20 million has been reserved for the Baltic Sea Strategy.
Örömmel vettem tudomásul, hogy 20 millió eurót különítettek el a balti-tengeri stratégia számára.
EnglishThe second first-class carriage from the front will be reserved for us.
A mozdonytól számított második első osztályú kocsit fenntartják nekünk.