EN

rescue {főnév}

volume_up
There are no more than twenty survivors, and rescue operations are underway.'
Eddig mindössze húsz túlélőt találtak, de a mentés még folyik.
Which means they're no longer interested in rescue, Elliott said.
- Ami azt jelenti, már nem érdekli őket a mentés - állapította meg Elliott.
Lenyomott egy MENTÉS feliratú gombot.
When I rescued them, one of the biggest challenges I had was where do I begin.
A megmentés után az egyik legnagyobb kihívást az jelentette, hogy hol kezdjem a munkát.

Példamondatok a(z) "rescue" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe had to rescue a squad of soldiers off a hilltop, and they were under attack.
Egy dombtetőről kellett kimenteni a katonákat, akik folyamatos tűz alatt álltak.
EnglishIt was much too far for a rescue aircraft to come out, at least in this weather.
Légi mentéshez a part túl messze volt, és más hajó nem tartózkodott a közelben.
EnglishThere may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
Lehetnek például magas hidak, amelyeket a mentőosztagok nem tudnak megközelíteni.
EnglishAnd as long as he was in the house Marty knew better than to attempt a rescue.
És amíg a házban volt, addig Marty nem kísérelhette meg a kiszabadítási akciót.
EnglishJapanese, South Korean and Russian rescue teams are already in the stricken area.
Japán, dél-koreai és orosz mentőcsapatok már az érintett területeken tartózkodnak.
EnglishWhen the rescue workers came they resuscitated him and there was no brain damage.
Amikor a mentőosztag megérkezett, újraélesztették, és nem volt agykárosodása.
EnglishThe market expects the central banks to come to the rescue of the speculators.
A piac azt várja, hogy a központi bankok siessenek a spekulánsok megmentésére.
EnglishIf they saw us, even if it is a land rescue, why haven't they dropped supplies?
Azt mondd meg, ha észrevettek és a hegyeken át jönnek, miért nem dobtak le élelmet?
EnglishSecondly, we are currently adopting growth and rescue packages all over Europe.
Másodszor, jelenleg Európában mindenhol növekedési és segélycsomagokat fogadnak el.
EnglishJust as they began their rescue attempt, a Con Ed supervisor's car pulled up.
Alig kezdték meg életmentő tevékenységüket, felbukkant egy Con Ed felügyelő kocsi.
EnglishDid you have a file on him during your time with the FBI Hostage Rescue Team?
- Volt róla dossziéjuk, amikor ön az FBI túszszabadító csoportjánál dolgozott?
EnglishAckbar himself had been a good friend, after his own rescue from the Empire.
Ackbar szintén igaz barátnak bizonyult, miután sikerült megszöknie a Birodalomból.
EnglishWe shall rescue humanity from your cloying, stupefying control, Plussix insisted.
- Megszabadítjuk az emberiséget ettől a megalázó, butító póráztól! - mondta Plussix.
EnglishThe others followed, all carrying what they could rescue from their little encampment.
A többiek is követték, és igyekeztek minél több mindent kimenteni a kis táborból.
EnglishWhat if we crossed into a time... years after Earth sent a rescue mission?
Mi van, ha átléptünk egy másik idősíkba, évekkel azután, hogy mentőhajót küldtek?
EnglishAs much as Curtis hated to admit it, a rescue operation now was out of the question.
Bármennyire utálta beismerni, tudta, mentési akcióról most szó sem lehetett.
EnglishThere's some juicy colonists' daughters we have to rescue from their virginity.
Van néhány szaftos telepeslány, akiket meg kell mentenünk a szüzességtől.
EnglishThat is why I will help you rescue Lyra Silvertongue from the abominable woman Coulter.
Ezért segítelek, hogy megmentsd Aranyszájú Lyrát a förtelmes Coulter némbertől.
EnglishThere is a rescue of the daughter who has become the soul of a moon rock, and so on.
A lányt, aki egy holdbéli szikla lelke lett, végül megmentik, és így tovább.
EnglishThe rescue packages were only able to arrest the downward spiral in the short term.
A mentőcsomagok csak rövid távon voltak képesek a lefelé irányuló mozgást megállítani.

Szinonimák (angolul) a(z) rescue szóra:

rescue