EN

requisite {melléknév}

volume_up
Whereas it is necessary to take the requisite measures for implementation of these Decisions;
mivel meg kell tenni az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket,
Have the requisite measures since been taken in response to the objections raised by the Commission?
Megszülettek-e azóta a Bizottság kifogásai nyomán szükséges válaszlépések?
David had laid out for me all the requisite toys--combs, brushes, scissors.
Dávid kikészítette a szükséges felszerelést: fésűket, keféket, ollókat.
requisite

Példamondatok a(z) "requisite" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWell, here were two men known to have been in the shop at the requisite time of day.
Nos, két emberről tudjuk, hogy a kérdéses időpontban bent jártak a boltban.
EnglishDavid had laid out for me all the requisite toys--combs, brushes, scissors.
Dávid kikészítette a szükséges felszerelést: fésűket, keféket, ollókat.
EnglishWhereas it is necessary to take the requisite measures for implementation of these Decisions;
mivel meg kell tenni az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket,
EnglishI stand here, in any case, with the requisite sense of irony.
Mindazonáltal itt állok, és megvan bennem a helyzet megkövetelte humorérzék.
EnglishHave the requisite measures since been taken in response to the objections raised by the Commission?
Megszülettek-e azóta a Bizottság kifogásai nyomán szükséges válaszlépések?
EnglishClark waited the requisite four or five minutes before following.
Clark kivárta a megkövetelt négy-öt percet, s csak azután követte.
EnglishThe Member States must take all the requisite steps to protect and safeguard cultural heritage.
A tagállamok kötelessége, hogy a kulturális örökségek védelméhez elengedhetetlen lépéseket megtegyék.
EnglishAnd all the requisite good works are recommended.
Mellette nem felejti el felhívni a figyelmet a jó cselekedet fontosságára.
EnglishLittle real marble, plastered columns, but so many well-executed murals full of the requisite happy nymphs.
Kevés igazi márvány, vakolt oszlopok, de rengeteg ügyes falfestmény, a kötelező boldog nimfákkal.
EnglishI made the requisite call to see to their care.
Telefonáltam, elmondtam a megdöbbent recepciósnak, mit fedeztem fel.
EnglishBecause the annexes are not binding, Member States can arrange the requisite procedures for themselves.
Mivel a mellékletek nem kötelező érvényűek, a tagállamok maguk alkothatják meg a szükséges eljárásokat.
EnglishNot baby-pink, they were a long way from that, but they weren't gray and each had the requisite five fingers.
Nem volt éppen babarózsaszínű, ettől messze állt, de szürke sem volt, és a szükséges öt ujj sem hibádzott.
EnglishIn future, this policy should not just be maintained; it should be strengthened with the requisite resources.
A jövőben ezt a politikát nemcsak fenn kell tartani, hanem a szükséges pénzügyi forrásokkal meg kell erősíteni.
EnglishThat includes wholesome food from a healthy environment as well as the requisite amount of exercise.
Ebbe beletartozik az egészséges környezetből származó, tápláló élelmiszer, valamint a szükséges mennyiségű testmozgás is.
EnglishI need to make a cash withdrawal, he said, after the requisite small talk, but I dont have my chequebook with me.
- Szükségem lenne némi készpénzre - mondta a kötelező udvarias fecsegés után -, de nincs nálam a csekkfüzetem.
EnglishNot every supplier can guarantee the requisite high level of training, appropriate wage levels or good service.
Nem minden szolgáltató tudja garantálni a szükséges szintű képzést, a megfelelő bérszintet és a jó szolgáltatást.
EnglishComprehension is not a requisite of cooperation.
-A megértés nem feltétele az együttműködésnek.
EnglishThe requisite transparency was not achieved.
A szükséges átláthatóságot nem sikerült elérni.
EnglishMoreover, employing staff without complying with the requisite formalities also encourages unfair competition.
Továbbá a munkavállalók szükséges formaságok betartása nélküli alkalmazása szintén a tisztességtelen versenyt ösztönzi.
EnglishThe investigation of these massacres is therefore already a part, and a very clear pre-requisite, of any settlement.
Ezeknek a tömegmészárlásoknak a kivizsgálása tehát immáron a rendezésnek része és nagyon egyértelmű előfeltétele is.

Szinonimák (angolul) a(z) requisite szóra:

requisite
requisition