EN

requirement {főnév}

volume_up
requirement (és: postulate)
A subordinate requirement is any other requirement imposed by a Regulation.
(4) Alárendelt követelmény egy rendelet által meghatározott minden egyéb követelmény.
Good coordination at European level is an obvious requirement in this respect.
Ezzel kapcsolatban magától értetődő követelmény az európai szintű jó koordináció.
The first requirement is to strengthen parliamentary scrutiny in the Member States.
Az első követelmény a tagállamok parlamenti ellenőrzésének megerősítése.
None of these three requirements are in fact met.
Azonban a valóságban e három előfeltétel egyike sem teljesül.

Példamondatok a(z) "requirement" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Semmilyen ürüggyel nem szabad megkerülni ezt a fontos átláthatósági követelményt.
EnglishThe United States, for example, brought in a requirement of this kind in 1930.
Az Egyesült Államok például 1930-ban vezetett be egy ilyen jellegű követelményt.
EnglishGood coordination at European level is an obvious requirement in this respect.
Ezzel kapcsolatban magától értetődő követelmény az európai szintű jó koordináció.
EnglishIn case of an ALS for annual requirement, no extension of the time frame is allowed.
Egy EER éves követelmény esetében nem engedélyezett az időszak meghosszabbítása.
EnglishThey failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.
Elmulasztották az átvilágítást, amely pedig meglátásunk szerint előírás lett volna.
EnglishTHE FOLLOWING INSTRUMENTS MAY BE USED TO SATISFY THE PRECEDING REQUIREMENT :
A fenti követelmények kielégítésére a következő berendezéseket lehet használni:
EnglishWe need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.
Be kell vezetnünk címkézési követelményt is a hús nyomon követése érdekében.
EnglishYou have also suggested a flexible solution for the minimum capital requirement.
Önök a minimális tőkekövetelmény esetében is rugalmas megoldást javasoltak.
EnglishDiversifying the sources and the transport networks fulfils this requirement.
A források és a szállítási hálózatok megosztása kielégíti ezeket a követelményeket.
EnglishA subordinate requirement is any other requirement imposed by a Regulation.
(4) Alárendelt követelmény egy rendelet által meghatározott minden egyéb követelmény.
EnglishOnly certain categories of small distributors will be exempt from this requirement.
Csak a kisforgalmazók bizonyos csoportjai mentesülhetnek e követelmény alól.
EnglishI am not convinced that the report's initial proposals met this requirement.
Nem vagyok meggyőződve róla, hogy a jelentés javaslatai megfeleltek ennek a célnak.
EnglishWhat will become of Parliament's requirement of 95 g per kilometre by 2020?
Mi történik majd a Parlament 2020-ra szóló kilométerenkénti 95 grammos elvárásával?
EnglishIt is commendable that this requirement will now be enforced in all Member States.
Dicséretes, hogy ezt az előírást valamennyi tagállamban hatályba léptetik.
EnglishDefending each country's right to sustainable production is a future requirement.
Az országok fenntartható termeléshez való jogának védelme pedig egy későbbi követelmény.
EnglishAs it turned out, such a requirement from the European Commission did not exist.
Amint kiderült, az Európai Bizottság nem támasztott ilyen követelményt.
EnglishThis requirement must be met when the brakes are adjusted as closely as possible.
E követelménynek akkor kell teljesülnie, ha a fékeket a lehető legszorosabbra állították.
EnglishHowever, I do not think that thrombin 'meat glue' complies with this requirement.
Úgy gondolom azonban, hogy a trombin "húskötőanyag” nem felel meg ennek a követelménynek.
EnglishTherefore, I think a labelling requirement is not sufficient in this case.
Ennélfogva úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem elegendő a címkézési követelmény.
EnglishI think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
A testület átszervezése bizonyosan ezt a követelményt is teljesítheti majd a későbbiekben.

Szinonimák (angolul) a(z) requirement szóra:

requirement