angol-magyar fordítás erre a szóra: repugnance

EN

"repugnance" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "repugnance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishClose after, the confusion of repugnance at Jo-Beth's condition and his guilt at that repugnance.
Közvetlenül utána jött a Jo-Beth külső megjelenése által kiváltott heves viszolygás, és az ebből fakadó bűntudat.
EnglishHe could remember no trace of emotion other than boredom and the mild repugnance she seemed to feel for him.
Shimrod az unalmon és az iránta tanúsított enyhe idegenkedésen kívül semmiféle más érzelem nyomát nem tudta felfedezni rajta.
EnglishYou have the natural repugnance, yes?
EnglishShe was vaguely aware that her repugnance was the cause of this; that Quiddity was matching her mental agitation with its own.
A lány távolról érzékelte, hogy feltörő viszolygása idézi elő, és a Quiddity háborgása összhangban van az ő felkavarodott érzelmeivel.
EnglishActually, Hari was himself a high noble in the Meritocratic Order, yet he had never felt personal repugnance toward any intellectual topic whatsoever.
Hari maga is a meritokraták rendjének egyik magas rangú nemese volt, de nem irtózott egyetlen intellektuális témától sem.
EnglishFletcher isn't alive any more, she replied after a moment, her thoughts half on repugnance, half on how instinctively she'd avoided using the word dead.
- Fletcher már nem él - felelte némi vonakodás után, félig undorát leplezve, félig azon csodálkozva, hogy milyen ösztönszerűen kerülte a halott szót.
EnglishHis bloody hands were repulsive, the hard-on pressing against the soaked fabric of his trousers more disgusting still, but she succeeded in concealing her repugnance.
Véres kezei visszataszítóak voltak, átázott nadrágjának feszülő merevedése még visszataszítóbb, de a lánynak sikerült palástolnia nagyfokú viszolygását.
EnglishI consider the remarks in question to be totally inappropriate and a grievous slur on the character of Magda Kovács, a slur which I reject with the utmost repugnance.
Véleményem szerint elfogadhatatlanok és elszomorítóan becsmérlők ezek a Kovács Magda jellemét támadó megjegyzések, amelyeket én a legnagyobb undorral utasítok el.
EnglishHe thought of the mummification of the dead with repugnance, but more truly he felt repugnance for the ceremony which accompanied it, for the depth of superstition in which the land had been steeped.
Undorodott a holtak mumifikálásától, de még jobban undorodott a vele járó ceremóniától, amely a legsötétebb babonaságba taszította az országot.
EnglishWell, it certainly isn't every girl who could overcome her physical repugnance to such a poor deaf, stammering cripple, and Livia and myself have had a natural delicacy in betrothing him to anyone.
Tudod, nem minden lány tudja leküzdeni az ellenszenvet egy ilyen szegény, süket, dadogó nyomorékkal szemben, és épp ezért Líviával haboztunk, hogy bárkivel is eljegyezzük.

Szinonimák (angolul) a(z) repugnance szóra:

repugnance
repugnant