Példamondatok a(z) "to repudiate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI strongly repudiate the insinuation behind your contribution.
Határozottan visszautasítom a hozzászólásában rejlő gyanúsítást.
EnglishI will repudiate the elders and their foolish traditions.
Megtagadom az öregeket és ostoba hagyományaikat.
EnglishFirstly, I would like to repudiate the nationalistic rhetoric which we have heard in some cases today.
Először is, szeretném elhatárolni magam attól a nacionalista retorikától, amely ma bizonyos esetekben elhangzott.
EnglishI repudiate the propaganda of terrorism.
EnglishWe are well aware that there can always be strong doses of populism and demagoguery surrounding budgetary issues, and we repudiate these.
Jól tudjuk, hogy a költségvetési kérdéseket gyakran övezi erőteljes populizmus és demagógia, és ezt elítéljük.
EnglishViolence against women, whether physical, psychological or sexual is an expression of incivility which Europe must repudiate.
A nők elleni akár fizikai, pszichikai vagy szexuális erőszak a civilizálatlanság kifejeződése, amelyet Európának el kell utasítania.
EnglishSuch super-statehood and a centralised army for Europe I repudiate, as I do the Lisbon Treaty, which would make it all possible.
Az európai szuperállamiságot és a központosított hadsereget elutasítom, éppúgy, mint a Lisszaboni Szerződést, amely mindezt lehetővé tenné.
EnglishI repudiate its claim.
EnglishProvision has been made for Brazil and the EU only to be able to suspend or repudiate the agreement with regard to all Member States.
A dokumentum arról is rendelkezik, hogy Brazília és az EU csak az összes tagállamra vonatkozóan függesztheti fel vagy szüntetheti meg a megállapodást.

Szinonimák (angolul) a(z) repudiation szóra:

repudiation