EN

repose {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "repose" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMorgaine smiled and the smile transformed her face, which in repose was rather sullen.
Morgaine elmosolyodott, s a mosoly megváltoztatta amúgy meglehetősen mogorva arcát.
EnglishI realize perfectly that you had to repose a certain amount of confidence in him.
Teljesen megértem, hogy Cade-t mint bizalmi embert foglalkoztatja.
EnglishNothing accomplished, nothing done, has earned a nights repose.
Semmit nem fejezett be, semmit nem csinált végig, megszolgálta tehát az éjszakai pihenést.
EnglishI have at last regained the haven of my repose and happiness.
"Végre visszatértem nyugodalmam és boldogságom menedékhelyére.
EnglishThe turf-and-tile roof of the Herald's Horn would do well enough for the repose of the last prince of Athalantar.
A Hírnök Kürtjének palás teteje ugyanúgy megteszi fekhelyül Athalantar utolsó hercegének.
EnglishKitty is slight and delicate; and Mary studies so much, that her hours of repose should not be broken in on.
Kitty olyan vézna és gyönge, Mary pedig annyit tanul, hogy nem lehet megfosztani a pihenőidejétől.
EnglishIn this repose her face looked quite different.
Ebben a nyugalmi állapotban az arca egészen megváltozott.
EnglishBut in repose they were thin and tight and angry.
Most, pihenés közben, ajka keskeny, feszült és haragos.
EnglishSephrenia had arranged Kurik's body in a posture of repose.
Sephrenia időközben gondoskodott Kurikról.
EnglishThen, I pray you, eat your breakfast, repose yourself.
Reggelizzen, könyörgöm, és pihenje ki magát.
EnglishInvalids, people whose nerves need repose.
A betegekre, akiknek az idegei nyugalomra vágynak.
EnglishSatan never gave him a minute's repose.
A Sátán egy pillanatra sem hagyta nyugodtan.
EnglishWhiles we stood here securing your repose, (Euen now) we heard a hollow burst of bellowing Like Buls, or rather Lyons, did't not wake you?
Ahogy itt álltunk és vigyáztuk álmod, még itt is, tompa üvöltést hallottunk, bikát, vagy oroszlánt; nem ébresztett fel?
EnglishHe felt in need of repose.
EnglishOne of Mors Planch's crewmen also lay in repose beyond the table, limp fingers outstretched toward a blaster.
Mors Planch egyik embere az egykori asztal túlsó végében feküdt, póza elárulta: a kezét az oldalán függő sugárfegyver felé nyújtotta, mielőtt megbénultak a tagjai.
Englishto repose confidence in sb
Englishto repose confidence in sb
EnglishThe chief aerial support, however, was that of the great wings, now again in repose, and folded back along the sides.
A gép a levegőben nagy szárnyak segítségével tudott fennmaradni és haladni, ezek nyugalmi állapotban összecsukódtak, és uszonyhoz hasonlóan simultak az oldalához.
Englishangle of repose
EnglishThirty inmates lounged in various stages of repose in plastic cafeteria chairs, some looking at the court jester, some chatting away as if he didn't exist.
z éberség különböző fokozatában leledző bentlakó ült az étkezde műanyag székein, egyesek odafigyeltek T. Karlra, mások úgy fecsegtek, mintha ott se lenne.