EN

to repent [repented|repented] {ige}

volume_up
If she repents, there is hope for her redemption.
Ha megbánja bűneit, van esélye a megváltásra.

Példamondatok a(z) "to repent" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPut another way, those who marry in haste often live to repent in leisure.
Érthetőbben: akik a házasságot elsietik, azoknak bánkódni lesz idejük bőven.
EnglishAnd I gave her a time that she might do penance: and she will not repent of her fornication.
Adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából.
EnglishBoShek pulled his robe closer about him and leaned farther out the window, saying, Repent!
BoShek összehúzta magán a köpenyt, és mélyen kihajolt az ablakból.
EnglishFor although I made you sorrowful by my epistle, I do not repent.
Ha levelemmel szomorúságot okoztam is nektek, nem sajnálom.
English'Do you sincerely repent your sins?' the abbot asked.
Valóban vezekelni akar a bűneiért? kérdezte az abbé.
EnglishAnd if I did repent, seeing that the same epistle (although but for a time) did make you sorrowful,
Sajnálkoztam ugyan, amikor láttam, hogy az a levél, ha csak rövid időre is, szomorúvá tett titeket, most mégis örülök.
EnglishNow if you only had a sign that said REPENT.'
- Bárcsak volna VOND VISSZA feliratú közlekedési tábla.
EnglishYou should be running out the door, desperate to forget that this ever happened, and ready to repent your greedy ways.
Elrohannál a helyszínről, kétségbe esve, elfelejtenéd ami ott történt, visszatérnél a pénzsóvár életbe.
EnglishIt gives him something to repent when he goes to chapel.'
EnglishAnd if he sin against thee seven times in a day, and seven times in a day be converted unto thee, saying: I repent: forgive him.
A farizeusok és a törvénytudók ellenben semmibe vették az Isten szándékát, s nem keresztelkedtek meg.
EnglishPerhaps, Nadon thought, he will even repent.
Talán a végén még meg is bánja a bűneit.
EnglishI'm not admitting anything, but supposing, just for the argument, that I was King Victor- I might be trying to repent, you know.'
Nem ismerem el, de elfogadom a vitatkozás kedvéért, hogy én vagyok Viktor király... de megeshetik, hogy bűnbánó lettem.
English'it is that which I repent most sorely.
EnglishBut this with an oath, by him that said unto him: The Lord hath sworn and he will not repent: Thou art a priest for ever).
Amazok eskü nélkül lettek pappá, ő azonban annak erejével, aki így szólt hozzá: Megesküdött az Úr és nem bánja meg: te pap vagy mindörökké.
EnglishI will repent as far as it is in me to repent for something I cannot think a sin, and I will do what penance the bishop lays on me.
Vezekelni fogok, amennyire képes leszek vezekelni azért, amit nem tartok bűnnek, és elvégzem a vezeklést, amelyet a püspök kiró rám.
EnglishFlary cried out: I repent!
EnglishIt's not too late to repent.
EnglishThe Council seems to be very sensibly pulling back from the brink and listening to that old adage, 'marry in haste, repent at leisure'.
A Tanács láthatólag nagyon bölcsen visszahátrál a szakadék széléről, és hallgat a régi mondásra, miszerint "gyors házasság, hosszú bánat”.
EnglishWe froze and looked around, and about that time we heard a familiar voice yell from behind us, Repent, ye workers of iniquity!
Dermedten körülnéztünk, és abban a pillanatban egy másik hang is megszólalt, de ez már mindkettőnk számára ismerősen csengett: Eljött a bűnbánat pillanata!

Szinonimák (angolul) a(z) repentance szóra:

repentance
repentant
English