angol-magyar fordítás erre a szóra: renegotiation

EN

"renegotiation" magyar fordítás

EN

renegotiation {főnév}

volume_up
renegotiation
volume_up
újratárgyalás {fn}
Firstly, is renegotiation possible immediately on a new government taking office in Ireland and before the new mechanism of 2013?
Először is, az újratárgyalás lehetséges azonnal azt követően, hogy az új kormány hivatalba lép és a 2013. évi új mechanizmus előtt?
The way I see it is this: if we reject the agreement now, after the Soviet Politburo has accepted it, therell be no renegotiation, anyway.
Én a következőőképpen látom: ha most elutasítjuk, miután a szovjet Politikai Bizottság elfogadta, akkor úgysem lesz újratárgyalás.
Minister, is it not clear that, by 31 December, all 26 Member States except Ireland will have adopted the Lisbon Treaty, and that there is no question of renegotiation?
Nem világos a számomra, hogy december 31-ig Írország kivételével mind a 26 tagállam elfogadja a Lisszaboni Szerződést, és szóba sem kerül az újratárgyalás?

Példamondatok a(z) "renegotiation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishDo you envisage a renegotiation of the controversial points that I have just mentioned?
Szándékában áll-e az általam említett vitatható pontok újratárgyalása?
Englishthe renegotiation of the contentious points of the agreements on the basis of an open and flexible approach,
nyitott és rugalmas megközelítés alapján a megállapodások vitatott pontjainak újratárgyalása,
EnglishIn view of the importance of this Protocol, the Commission has already asked the Council for a mandate for its renegotiation.
E jegyzőkönyv fontosságára tekintettel a Bizottság már megbízást kért a Tanácstól annak újratárgyalására.
EnglishRenegotiation of the terms of the memorandum?
A megállapodás feltételeinek újratárgyalása?
EnglishFirstly, is renegotiation possible immediately on a new government taking office in Ireland and before the new mechanism of 2013?
Először is, az újratárgyalás lehetséges azonnal azt követően, hogy az új kormány hivatalba lép és a 2013. évi új mechanizmus előtt?
EnglishThe way I see it is this: if we reject the agreement now, after the Soviet Politburo has accepted it, therell be no renegotiation, anyway.
Én a következőőképpen látom: ha most elutasítjuk, miután a szovjet Politikai Bizottság elfogadta, akkor úgysem lesz újratárgyalás.
EnglishCommissioner Rehn said yesterday that renegotiation of the EU-IMF deal appeared to be possible, but I have four specific questions.
Rehn biztos úr tegnap azt mondta, hogy az EU-IMF megállapodás újratárgyalása lehetségesnek tűnik, azonban nekem négy konkrét kérdésem van ezzel kapcsolatban.
EnglishTo address these, we adopted a month ago a recommendation for directives for the renegotiation of the visa facilitation with Russia.
E hiányosságok kezelése érdekében egy hónappal ezelőtt elfogadtuk az Oroszországgal kapcsolatos vízumkönnyítések újratárgyalásáról szóló irányelvekre irányuló ajánlást.
English. - Renegotiation of the EU budget will impact on how the Union operates in the coming years and on the programmes it can afford.
írásban. - Az uniós költségvetés újratárgyalása hatással lesz az Unió működésének módjára az elkövetkező években, és arra, milyen programokat engedhet meg magának.
EnglishWe therefore need not only a review of the common agricultural policy, but also a re-negotiation of the treaties concluded and a new solution for the future.
Ezért nemcsak felül kell vizsgálnunk a közös agrárpolitikát, hanem a megkötött szerződések újratárgyalására és a jövő számára új megoldásokra is szükség van.
EnglishOne of the issues high up on the agenda of the new programme for government will be the renegotiation of elements of the EU/IMF programme of support to Ireland.
Az új kormányprogram napirendjén kiemelt helyen szereplő egyik kérdés az EU/IMF által kidolgozott írországi támogatási program elemeinek újratárgyalása lesz.
EnglishHowever, I was disappointed that the second referendum was necessary after the intense renegotiation and the approval of the Althingi, the Icelandic Parliament.
Ugyanakkor csalódott voltam amiatt, hogy egy második népszavazásra volt szükség az intenzív újratárgyalásokat és az izlandi parlament, az Althingi jóváhagyását követően.
EnglishMinister, is it not clear that, by 31 December, all 26 Member States except Ireland will have adopted the Lisbon Treaty, and that there is no question of renegotiation?
Miniszter úr! Nem világos a számomra, hogy december 31-ig Írország kivételével mind a 26 tagállam elfogadja a Lisszaboni Szerződést, és szóba sem kerül az újratárgyalás?
EnglishThis report contains a large number of specific proposals on the renegotiation of this agreement - more commonly known as the Cotonou Agreement - which I support.
A jelentés számos olyan konkrét javaslatot tartalmaz a megállapodás - közismertebb nevén a Cotonou-i megállapodás - újratárgyalásával kapcsolatban, amelyet magam is támogatok.
English. - (HU) The renegotiation of the EU-Russia Partnership and Cooperation Agreement provides a good opportunity for both sides to review the issues which most clearly define their relations.
írásban. - (HU) Az EU-orosz együttműködési megállapodás újratárgyalása jó alkalmat ad arra, hogy a két fél áttekintse a kapcsolatokat leginkább meghatározó kérdéseket.