EN

remuneration {főnév}

volume_up
remuneration (és: award, charge, dues, fee, premium, prize, stake, tax, trophy)
remuneration (és: hire)
We should aim to introduce remuneration for caring for children.
Törekednünk kellene a gyermeknevelésért járó díjazás bevezetésére.
There shall be no remuneration for the tasks performed.
A feladatok ellátásáért nem jár díjazás.
The problem of unequal remuneration is therefore an element of discrimination against the weak.
Az egyenlőtlen díjazás problémája ezért a gyengékkel szembeni megkülönböztetés egyik eleme.
remuneration (és: pay, payment, reckoning)

Példamondatok a(z) "remuneration" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere are also problems with the levels of remuneration in certain Member States.
Egyes tagállamokban vannak problémák a javadalmazás mértékével is.
EnglishThe allowance shall be adjusted by the weighting applicable to the official's remuneration;
A pótlékot a tisztviselő illetményére alkalmazott súlyozással igazítják ki;
EnglishWork placements must attract sufficient remuneration and social protection.
A szakmai gyakorlaton résztvevőket megfelelő díjazásban és szociális védelemben kell részesíteni.
EnglishWe should improve the remuneration of teachers and enhance the importance of the teaching profession.
Javítanunk kell a tanárok bérezésén és növelnünk kell a tanári szakma fontosságát.
EnglishThis applies to safety, social conditions, insurance, and remuneration rates.
Ez a biztonságra, a szociális feltételekre, a biztosításra és a díjazási rátákra egyaránt vonatkozik.
EnglishA lot of comment is being made at the present time about the bonus culture and executive remuneration.
Nagyon sok szó esik most a céges jutalmak kultúrájáról és a vezetői jövedelmekről.
EnglishThe protection of motherhood also depends on the remuneration of the medical staff in maternity wards.
Az anyaság védelme a szülészeti osztályok orvosszemélyzetének fizetésétől is függ.
EnglishThe majority have also dealt with the recommendation as regards transparency on remuneration policy.
A többség foglalkozott a javadalmazási politika átláthatóságát érintő javaslattal is.
EnglishThis work demands to be covered by a special occupational status linked to remuneration.
Erre a munkára javadalmazással is összefüggő, különleges foglalkoztatási státust kell létrehozni.
EnglishThe problem of unequal remuneration is therefore an element of discrimination against the weak.
Az egyenlőtlen díjazás problémája ezért a gyengékkel szembeni megkülönböztetés egyik eleme.
EnglishOn the contrary, remuneration discrepancies have remained relatively constant in recent years.
Ezzel szemben a jövedelembeli egyenlőtlenségek az elmúlt években viszonylag állandók maradtak.
EnglishThe remuneration provided for this assistance must also be proportionate to the work carried out.
Az ilyen kisegítő munka díjazásának arányosnak kell lennie az elvégzett munka mennyiségével.
EnglishLeverage, the remuneration method and delegation will now be monitored.
Mostantól ellenőrizni fogják a tőkeáttételt, a javadalmazási módszert és a felelősségek átruházását.
EnglishTeachers must benefit from remuneration which reflects their importance to society.
A tanároknak olyan díjazásban kell részesülniük, amely tükrözi, mennyire fontosak ők a társadalom számára.
EnglishWe should aim to introduce remuneration for caring for children.
Törekednünk kellene a gyermeknevelésért járó díjazás bevezetésére.
EnglishWe are asking for full transparency for high-level executives' and senior managers' remuneration systems.
Teljes átláthatóságot kérünk a felső szintű vezetők és igazgatók fizetési rendszere terén.
EnglishCitizens of the European Union very often receive entirely different remuneration for doing the same work.
Az Európai Unió polgárai nagyon gyakran eltérő javadalmazásban részesülnek ugyanazon munkáért.
EnglishTHEIR REMUNERATION SHALL DEPEND ON NEITHER THE NUMBER OF EXAMINATIONS CARRIED OUT NOR THE RESULTS OBTAINED .
Díjazásuk nem függhet sem az elvégzett vizsgálatok számától, sem pedig a kapott eredményektől.
EnglishPrison officers' remuneration does not exceed EUR 500 a month.
A börtönőrök fizetése nem haladja meg a havi 500 eurót.
EnglishCreators and inventors would not be able to receive fair remuneration and they would gradually disappear.
Az alkotók és feltalálók nem fognak méltányos díjazásban részesülni, és lassanként el fognak tűnni.

Szinonimák (angolul) a(z) remuneration szóra:

remuneration