EN

removal {főnév}

volume_up
RemoveShows a list of targets dependent on the selected target or file and asks for removal.
EltávolításKilistázza a kiválasztott célponttól vagy fájltól függő célpontokat és rákérdez az eltávolításra.
A projektből való eltávolítás után

Példamondatok a(z) "removal" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe insistence on the removal of the opt-out at all costs became a sacred cow.
Az opt-out bármi áron való megszüntetéséhez való ragaszkodás szent tehénné vált.
EnglishIf the relatives oppose the organ removal, then their view will be respected.
Ha a rokonok ellenzik a szervek eltávolítását, tiszteletben tartják kívánságukat.
EnglishThe Commission shall notify a beneficiary country of the removal of a section.
(4) A Bizottság értesíti a kedvezményezett országot az adott áruosztály törléséről.
EnglishHowever, these exchanges have been resumed following the removal of this scheme.
Ennek a vízumrendszernek az eltörlését követően azonban újraindult ez a csereforgalom.
EnglishSomething simple - something as simple as the removal of unwanted persons?
Valami egyszerűre kell gondolni, például a nemkívánatos személyek eltávolítására?
EnglishNo more than a couple of hours must elapse between removal and transplantation.
Pár óránál több nem telhet el a szerv kioperálása és beültetése között.
EnglishOur highest priority should now be the removal of protectionist barriers within the EU.
Legfőbb prioritásunk az, hogy lebontsuk a protekcionista akadályokat az Unión belül.
EnglishThe sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
A támogatások hirtelen megszüntetése 2013 után pusztító hatással lenne ezekre a régiókra.
EnglishThe rapporteur, Mr Siekierski, is now proposing the removal of co-financing.
Az előadó, Siekierski úr a társfinanszírozás eltörlésére tesz javaslatot.
EnglishIce-and-snow-removal detail for forty-eight hours for that outburst, Flight Captain.
- Ezért a fegyelmezetlenségért negyvennyolc óra hóeltakarítás, kapitány.
EnglishThe Commission shall notify a beneficiary country of the removal of the preferences.
A Bizottság értesíti a kedvezményezett országot a tarifális preferencia megszüntetéséről.
EnglishThat means gearing up our ambitions for the removal of trade and regulatory barriers.
Ezért a kereskedelmi és szabályozási jellegű korlátok felszámolását kell célul kitűznünk.
EnglishThe removal of barriers also means better use of existing resources.
Az akadályok megszüntetése a meglévő erőforrások jobb hasznosítását jelenti.
EnglishA European single market expressly requires the removal of such barriers.
Az európai egységes piac megköveteli az ilyen akadályok eltávolítását.
EnglishThe comfort to her of the regiment's approaching removal was indeed beyond expression.
Neki valóban nagy örömére szolgált, hogy az ezred hamarosan távozik.
EnglishThe Schengen Agreement, however, concerns more than just the removal of internal borders.
A Schengeni Megállapodás azonban többről szól, mint pusztán a belső határok eltörléséről.
EnglishWe need the removal of duties and non-tariff trade barriers.
Szükségünk van a vámok és a nem tarifális kereskedelmi akadályok felszámolására.
Englishcomplete removal of all roots on an area planted with vines;
a szőlővel betelepített termőterületről az összes szőlőtőke teljes eltávolítása;
EnglishIt's about a lab Atheon is targeting for acquisition and removal to desert base.
Egy laboratóriumról van benne szó, amit az Atheon meg akar szerezni, és kihelyezni a sivatagi bázisra.
EnglishTHE BREAKING LOAD SHALL BE DETERMINED WITHIN 10 MINUTES OF THE STRAP'S REMOVAL FROM THE WATER .
A szakítóerőt a heveder vízből történő eltávolítása után 10 percen belül határozzák meg.

Szinonimák (angolul) a(z) removal szóra:

removal
English
remove