EN

to remit [remitted|remitted] {ige}

volume_up
to remit (és: to transfer)
You can enter a reference value for the web form, which will be remitted to a server when sending the form.
Megadhat egy hivatkozási értéket a webes űrlapba, amit az az űrlap elküldésekor a kiszolgálónak átad.

Példamondatok a(z) "to remit" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAll of these issues and measures come within the remit of the European Commission.
Mindezek a kérdések és intézkedések az Európai Bizottság mandátumába tartoznak.
EnglishThus, the EU has an exclusive external remit in the field of the common visa policy.
Az EU tehát kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik a közös vízumpolitika terén.
EnglishThe Treaty of Lisbon has broadened the EU's remit in the area of youth.
A Lisszaboni Szerződés kiterjesztette az EU hatáskörét az ifjúságpolitika területén.
EnglishThese are very precise questions, which also fall within the remit of the Member States.
Ezek nagyon pontos kérdések, amelyek ugyanakkor a tagállamok hatáskörébe is tartoznak.
EnglishAre we somehow going to extend the remit of information channels for Europe?
Bővíteni fogjuk-e valamilyen módon az információs csatornák hatókörét?
EnglishFirst, he will remit your slavery forever; you need never fear recapture!
- Először is örökre eltörli a rabszolgaságodat; soha többé nem kell elfogatástól félned!
EnglishThis falls under your remit, and it is very important for the credibility of our institutions.
Ez az Önök hatáskörébe tartozik, és nagyon fontos intézményeink jó hírneve miatt.
EnglishWe must stop saying that the social dimension is not part of the European remit.
Hagyjunk fel azzal, hogy azt mondogatjuk, a szociális dimenzió nem tartozik európai hatáskörbe!
EnglishMissing traders then fail to remit the VAT to the national exchequer.
A csalárd kereskedők ezt követően nem fizetik be a héát az államkincstárba.
EnglishThe management of migration flows should remain primarily within the remit of Member States.
A migrációs hullámok kezelésének elsősorban a tagállamok hatáskörében kell maradnia.
EnglishThese policy areas are always part of the remit of other committees.
Ezek a politikai területek mindenkor kötődnek más bizottságok hatásköreihez.
EnglishBilateral treaties between two Member States do not fall within the European Union's remit.
A két tagállam közötti bilaterális megállapodások nem tartoznak az Európai Unió hatókörébe.
EnglishI was also in support of the wide-ranging remit given in this report to address the current crisis.
Támogattam a jelentés által a válság kezelésére adott széleskörű felhatalmazást is.
EnglishTo date, only a small proportion of medicinal products falls within the remit of European legislation.
Jelenleg a gyógyszereknek csak nagyon kis hányada felel meg az európai jogszabályoknak.
EnglishI think it is sensible, as it is protecting the citizen, and we do so by extending EASA's remit.
És éppen ezt valósítjük meg az ESEA megbízásának kiterjesztésével.
EnglishIndeed, I want to thank Commissioner Reding for the EU-wide remit she has given to them.
Szeretném is megköszönni Reding biztos asszonynak, hogy az egész EU-ra kiterjedő hatáskört adott nekik.
EnglishThat includes a clearly defined remit and funding for public broadcasting.
Ez a közszolgálati műsorszolgáltatás esetében világosan körülhatárolt hatáskört és finanszírozást jelent.
EnglishI am not in favour of including criminal law within Europe's remit.
Nem támogatom, hogy a büntetőjog Európa hatáskörébe kerüljön.
EnglishThis is another matter that would be worth including in the remit of the Fundamental Rights Agency.
Ez egy újabb téma, amelyet érdemes lenne beépíteni az Alapjogi Ügynökség tevékenységi körébe.
EnglishThe European Union did the work within its remit, and contributed to the progress that was made.
Az Európai Unió megbízatásával összhangban végezte munkáját és járult hozzá az elért sikerekhez.