EN

remedy {főnév}

volume_up
This remedy will be no more effective tomorrow than it was yesterday.
Ez az orvosság nem lesz hatékonyabb, mint tegnap volt.
A közömbösség volt a legjobb orvosság.
Upon consideration, I marvelled that I had not thought of such a simple remedy.'
Mikor jobban utánagondoltam, elcsodálkoztam, hogy ez az egyszerű orvosság nem jutott eszembe.
We cannot allow the remedy to be worse than the disease.
Nem engedhetjük meg, hogy a gyógyszer rosszabb legyen, mint a kór.
Besides, there were brought in to us, great store of those scarlet oranges, for our sick; which (they said) were an assured remedy for sickness taken at sea.
Hoztak egy nagy csomó vörös narancsot is a betegek részére: azt mondták ugyanis, hogy ez kész és hathatós gyógyszer a hajózás közben kapott betegségek ellen.
The only remedy was to pull away and turn to some other new craft and master it.
Az volt az egyetlen ellenszer, hogy odavágjuk az egészet, és megtanulunk egy új mesterséget.
Ez a legjobb ellenszer a szélsőségesek ellen.
A remedy determined by the law referenced in our privacy policy
Az adatvédelmi házirendben meghatározott törvényi jogorvoslat.
It is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
A belső jogorvoslat teljes kimerítésének feltétele.
Essentially, social responsibility has three components - protect, respect and remedy.
Alapvetően a társadalmi felelősségvállalásnak három összetevője van - védelem, tiszteletben tartás és jogorvoslat.

Példamondatok a(z) "remedy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.
Ezt a fegyvert akkor kell használni, amikor a jogsértés orvoslására nincs más mód.
EnglishPerhaps you will still have the chance to remedy this situation in the near future.
Talán még mindig lehetősége lesz arra, hogy ezt a helyzetet a közeljövőben orvosolja.
EnglishWe will seek to remedy this when we examine the Telecommunications Regulatory Package.
A távközlési szabályozási csomag vizsgálatakor igyekszünk majd ezt korrigálni.
EnglishThat was the first evil, but not past remedy if they had then held their hands.
Ez volt az első baj, de ezen még lehetett volna segíteni, ha nem emelik másra a kezüket.
EnglishThe remedy is to strengthen the first phase, by a regimen of usage and training.
Erősíteni kellene ezt az első részt, mégpedig használattal és edzéssel.
EnglishI hear they have a poster inside, too, which sings the praises of Saint Elmo's Remedy.
Hallom, egy plakát is lóg odabent, amely Szent Elmo panaceájá-nak dicséretét zengi.
EnglishFrom now on let us think about what can be done to remedy this situation.
Mostantól gondolkozzunk azon, hogy mit tehetünk e helyzet orvoslása érdekében.
English'You'll note that I said no natural remedy or antidote,' Tanjin continued.
De hangsúlyozom, most csak a természetes ellenszerekről beszélek folytatta az orvos.
EnglishI really prefer the old-fashioned remedy of big black bottles of medicine.
Én a magam részéről megmaradok a régimódi fekete kanalas orvosságok mellett.
EnglishLast but not least, legal remedy can now be utilised for the first time.
Utoljára, de nem utolsósorban, most először lehet a jogorvoslatot kihasználni.
EnglishThe only remedy was to pull away and turn to some other new craft and master it.
Az volt az egyetlen ellenszer, hogy odavágjuk az egészet, és megtanulunk egy új mesterséget.
EnglishUpon consideration, I marvelled that I had not thought of such a simple remedy.'
Mikor jobban utánagondoltam, elcsodálkoztam, hogy ez az egyszerű orvosság nem jutott eszembe.
EnglishThey are not an overnight cure, but they will help to remedy the underlying sickness.
Azok nem jelentenek azonnali gyógyírt, de segítenek gyógyítani a legsúlyosabb betegséget.
English'Darestim is so virulent that there's no natural remedy or antidote,' he began.
A darestim annyira erős méreg, hogy természetes ellenszere vagy gyógymódja nem létezik kezdte.
EnglishI would like to end by saying that overtaxation is not a remedy for an ailing economy.
Végül szeretném kijelenteni, hogy a túlzott adóztatás nem segít a bajban lévő gazdaságon.
EnglishWith the new European supervisory bodies in place, we will be able to remedy this.
Az új európai felügyeleti szervekkel ezt helyre tudjuk majd hozni.
EnglishI believe that we cannot adopt a negative or positive opinion a priori on any remedy.
Úgy gondolom, hogy egyetlen megoldásról sem lehet a priori negatív vagy pozitív véleményünk.
EnglishFor this reason, I ask the Commission to remedy this irregular situation.
Ezért kérem a Bizottságot, hogy orvosolja ezt a jogellenes állapotot.
EnglishThey wouldn't dare really stock Saint Elmo's Remedy today, of course, it was so bad for people.
Manapság persze már nem mernék árulni Szent Elmo panaceájá-t, annyira ártalmas volt.
EnglishThe setting up of the External Action Service gives us a chance to remedy this.
A Külügyi Szolgálat létrehozása esélyt ad ennek orvoslására.

Szinonimák (angolul) a(z) remedy szóra:

remedy
remedial