angol-magyar fordítás erre a szóra: to rely on

EN

"to rely on" magyar fordítás

EN

to rely on {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to rely on" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat's the proper procedure and you may rely on me to have inquiries instituted.
Ez a helyes eljárás, és megnyugtathatom, hogy tüzetesen kivizsgáljuk a dolgot.
EnglishThey rely on the research in human and social sciences where many women work.
A humán- és társadalomtudományi kutatásokra támaszkodnak, ahol sok nő dolgozik.
EnglishWere supposed, in our job, to rely on facts, facts, and only facts, he said.
- A mi szakmánkban elvileg a tényekre kell támaszkodni, mindig csak a tényekre.
EnglishSomeone needs to lead the way, and I would be inclined to rely on those elites.
Valakinek vezetnie kell, és én szívesebben támaszkodnék azokra az elitekre.
EnglishIn fact, she saw now that the only person anyone could trust and rely on was himself.
Most is be kellett látnia, hogy csak egyetlen emberben bízhat meg: saját magában.
EnglishWe will have to rely on the little we have learned from the Ellcrys, he said quietly.
Arra a kevésre kell hagyatkoznunk, amit megtudtunk az Ellcrystől mondta halkan.
EnglishIf we do not want to rely solely on emigration, we need to boost the birth rate.
Ha nem akarunk csupán bevándorlókra támaszkodni, meg kell növelnünk a születési arányt.
EnglishI think we'll... learn to rely on each other, very closely, Wanda said.
- Azt hiszem... meg kell tanulnunk, hogyan bízhatunk meg egymásban mondta Wanda.
EnglishAnd, after all, could t^e really rely on what had been only a fleeting impression ?
De hát végtére is, szabad-e fontosságot tulajdonítani egy futó benyomásnak?
EnglishMr Oettinger, you can rely on the support of this House in this respect.
Oettinger úr! Számíthat ennek a Parlamentnek a támogatására ebben a tekintetben.
EnglishShe had come to rely a lot on the kindliness and sympathy of the doctor.
Az utóbbi időben egyre inkább megbízott az orvos jóérzésében és rokonszenvében.
EnglishBut for the most part he had to rely on his mother's skinny cigarettes.
De az esetek többségében kénytelen volt beérni édesanyja vékonyka cigarettáival.
EnglishMeanwhile you may rely on me, since I have Visbhume's wallet ready to hand.
Addig pedig csak bízd magad rám, hiszen itt van nekem Visbhume tarisznyája!
EnglishWe cannot solely rely on prosecutors and the Court of Justice to apply it.
Nem hagyatkozhatunk kizárólag a Bíróság ügyészeire a politika alkalmazását illetően.
EnglishYou can rely on us to pass these demands on to our partners in the Council.
Számíthatnak ránk abban, hogy továbbadjuk e követeléseket partnereinknek a Tanácsban.
EnglishCompanies which base themselves in certain areas rely on a fast internet service.
Egy adott területen a letelepedő vállalkozások számítanak a gyors internetszolgáltatásra.
EnglishIts businesses, workers and public services rely on that possibility.
Vállalkozások, munkavállalók és közszolgálatok veszik igénybe ezt a lehetőséget.
EnglishRather, we must rely on openness and on the affirmation of our identity.
Ehelyett a nyitottságra és saját identitásunk megerősítésére kell építenünk.
EnglishI want to know how they rely on the water's bounty for their living.
Tudni szeretném, milyen szerepet játszanak a megélhetésükben a vizek adományai.
EnglishWithout magical aid, he was left to rely on his orks and their mundane fire-power.
Mágikus tapogatás nélkül pedig csak az orkjaira és azok evilági tűzerejére támaszkodhatott.

Hasonló fordítások a(z) "to rely on" szóra magyarul

on
on határozószó
to put on ige