EN

reluctance {főnév}

volume_up
This reluctance certainly sets limits on our ambitions, as we need unanimity in the Council.
Ez az ellenállás korlátokat szab törekvéseinknek, hiszen a Tanácsban egyhangúságot kell elérnünk.
Could the Commission tell us what reluctance or reservations it observed in the Council meeting on 4 May?
Tudomásunkra hozná a Bizottság, hogy milyen ellenállás vagy fenntartások voltak tapasztalhatók a Tanács május 4-i ülésén?
The Presidency is pushing this work forward too, because there is administrative, bureaucratic and cultural reluctance in each of our Member States.
Az elnökség is ösztönzi ezt az ügyet, mert minden egyes tagállamban adminisztratív, bürokratikus vagy kulturális alapú ellenállás tapasztalható.
There is reluctance on the part of several Member States regarding that proposal.
Számos tagállam részéről vonakodás tapasztalható a javaslattal kapcsolatban.
The excesses of Beatrice were excesses of reluctance, said Rumfoord.
Beatrice kicsapongásban volt vétkes, a vonakodás kicsapongásában mondotta Rumfoord.
Too often, political correctness conceals an inability or reluctance to take decisions.
A politikai korrektség mögött túl gyakran rejtőzik döntésképtelenség vagy vonakodás.

Példamondatok a(z) "reluctance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWith some reluctance, but driven by curiosity, Hari followed to get a better look.
Hari kelletlenül ugyan, de kíváncsian közelebb lépett, és a monitorra pillantott.
EnglishThere is reluctance on the part of several Member States regarding that proposal.
Számos tagállam részéről vonakodás tapasztalható a javaslattal kapcsolatban.
English. - I will vote for this resolution with a degree of reluctance.
írásban. - Megszavazom az állásfoglalást, de bizonyos fenntartással teszem ezt.
EnglishToo often, political correctness conceals an inability or reluctance to take decisions.
A politikai korrektség mögött túl gyakran rejtőzik döntésképtelenség vagy vonakodás.
EnglishWith an odd reluctance Simon did as she had done, took the man's head between his hands.
Különös vonakodással követte Simon a nő példáját, és vette kezébe a fejet.
EnglishThe excesses of Beatrice were excesses of reluctance, said Rumfoord.
Beatrice kicsapongásban volt vétkes, a vonakodás kicsapongásában mondotta Rumfoord.
EnglishWith some reluctance Dr. Weissgarten was pinned down to more personal matters.
Kelletlenül bár, de végül is dr. Weissgarten hajlott rá, hogy személyesebb dolgokról beszéljen.
EnglishHe closed the bag and (with obvious reluctance) reknotted the top.
A fiú becsukta a zsák száját, és (látható kelletlenséggel) csomót kötött rá.
English(FR) Mr President, Commissioner, it is with reluctance that I will vote for the final compromise.
(FR) Elnök úr, biztos asszony, vonakodva szavazok majd a végleges kompromisszumra.
EnglishHe could find no reason for delay, save his own reluctance to confront Melancthe.
Nem látott okot a késlekedésre, eltekintve saját vonakodásától a Melancthe-szal való találkozásra.
EnglishHad she, while apparently graceful and unconcerned, managed to impress her own reluctance upon him?
Talán sikerült Helennek a maga finom és halk ellenállását beléje is átplántálnia?
EnglishPrincess Madouc, like King Casmir, departed Sarris with reluctance.
Madouc hercegnő, Casmir királyhoz hasonlóan, nem akarta elhagyni Sarrist.
EnglishHis reluctance was perfectly apparent without his voicing it.
A fiú vonakodása tökéletesen látható volt anélkül is, hogy szavakba öntötte volna.
EnglishHowever, we are concerned about the reluctance of some Member States, notably France, to do so.
Azonban aggódunk néhány tagállam, köztük Franciaország vonakodásán, hogy ezt megtegye.
EnglishOne of his hands went to a belt-pouch, hesitated with visible reluctance, and then dipped within.
Az oldalfalakban pedig nincsen elég hely a titkos ajtóknak vagy járatoknak.
EnglishIt seemed so wrong, and he could appreciate their reluctance to continue now.
Allanon meg tudta érteni, hogy társai vonakodnak továbbmenni.
EnglishShe's a hard woman who cries with great reluctance, but she's slowly losing it.
Kemény asszony, aki nem egykönnyen sírja el magát, de most már lassan kezdi elveszíteni az önuralmát.
EnglishThe first of these traps is a reluctance to admit complexity.
Az első ilyen csapda az, hogy nem akarjuk elismerni a dolog komplexitását.
EnglishAt this stage I am not aware of any reluctance on the part of the Council to grant it.
Jelen pillanatban nem tudok arról, hogy a Tanácsnak bármilyen kifogása lenne az engedélyezés ellen.
English. - I supported this resolution with a degree of reluctance.
írásban. - Ezt az állásfoglalást némileg idegenkedve támogattam.

Szinonimák (angolul) a(z) reluctance szóra:

reluctance
reluctant
English